Weekagenda

De ondersteunende leden en de fractie van Gemeentebelangen informeren zich zoveel als mogelijk is in de zaken die er voor de gewone Apeldoorner toe doen. Heeft u een item dat u met ons wilt delen, bel of mail ons!

Op dit moment concentreren we ons op de veranderingen mbt de burgerparticipatie. De Dorps-en wijkraden zijn voor ons in het verleden een bron van informatie geweest. Deze zouden we niet graag missen zonder dat er een goed alternatief komt. 

Wij bezoeken zoveel mogelijk  alle evenementen en bijeenkomsten , zoals de RTV radio tour iederemaand in een andere wijk of dorpsraad. Door aanwezig te zijn bij evenementen, kunnen we ons beter informeren.  Wij zijn zeer betrokken en voelen ons één met alle inwoners van onze gemeente. Stad of dorp iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, we hebben begrepen van dorpsbewoners dat dit niet altijd zo wordt ervaren. We zijn daar van geschrokken maar dat is nu juist wat ons tot de sterkste onafhankelijke gemeente partij maakt. 

Heeft u een vraag aan de fractie of het bestuur? Stuur dan een mail naar gemeentebelangen.algemeen@gmail.com, u vindt deze ook op de paginacontact.

 

Blog 17-10-17
De Stentor heeft een interview aan haar leden voorgelegd over de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Een onderwerp wat de harten sneller doen slaan, meer geluidsoverlast, meer hinder voor de Veluwe, ga zo maar door. Wat is uw mening?
uitslag:
 
Voor de uitbreiding van Lelystad Airport moet het Nationaal Paracentrum in Teuge wijken. Daardoor komt de toekomst van vliegveld Teuge in gevaar. In hoeverre vindt u dat acceptabel?
Ja, dat is acceptabel
Nee, dat is niet acceptabel
Ik heb hier geen mening over
 
In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling: “De economische voordelen van Lelystad Airport wegen op tegen de verwachte overlast ervan in Oost-Nederland”
Mee eens
Niet mee eens, niet mee oneens
Mee oneens
 
In hoeverre heeft de gang van zaken rond Lelystad Airport uw vertrouwen in de overheid beïnvloed?
Mijn vertrouwen is groter geworden
Mijn vertrouwen is niet veranderd
Mijn vertrouwen is kleiner geworden
Weet ik niet
 
Hopelijk kunt u de enquête ook invullen, maar wij zijn wel benieuwd naar uw mening over slechts 3 van de vragen.
Onze mening is samengevat als volgt:
 
De welvaart van west Nederland gaat ten te koste van het welzijn van oost Nederland met veel natuurgebieden. De budget-vakantiereizen van enkele duizenden worden gerealiseerd ten koste van ruim 1 miljoen mensen ( en dieren) de uitbreiding van Lelystad dient gestopt te worden. Uiteindelijk is er een grens aan de capaciteit van Schiphol en dat feit moeten we gewoon accepteren. Budgetvluchten zouden verboden moeten worden ze zijn net zo vervuilend als de dure vluchten. Dus hiermee creëren we overbesteding. Luchtvervuiling!
 
Bestuurlijk
 
11-10-17, Lijsstrekker gekozen Antoon Huigen en tevens is het partijprogramma vastgesteld. Er zit weer vuur in de partij. Heerlijk om zo weer aan het werk te zijn.
 

30-09-17  De commissie partij programma heeft haar werk volbracht. We zijn trots op de wijze waarop dit programma tot stand is gekomen met veel inbreng van buitenaf. Discussies zijn niet vermeden vooral om te toetsen of we duidelijk konden maken waar we voor staan. We hebben er hard aan gewerkt en de leden krijgen nu de gelegenheid om in de resterende 10 dagen tot de ALV deze in te lezen.  Zodra de leden het programma dit programma hebben goedgekeurd volgt de stap om de kieslijst te ordenen en die vervolgens weer in een ALV ter goedkeuring voor te leggen. Zoals iedere partij vragen wij om nieuwe kandidaten. Deze worden natuurlijk gewogen. Heeft u interesse en bent u nog geen lid dan kunt u toch een gesprek aanvragen via gemeentebelangen.algemeen@gmail.com of via het contact formulier.

21-09-17 was voor Gemeentebelangen een bijzondere dag, eens ging onze partij deels uit elkaar i.v.m. verschillende inzichten. 1 Daarvan was de komst van een Mega stal. In dit speciefieke geval betrof het een Mega Geitenstal waar duizenden geiten zouden gaan worden gehouden. Vlak bij scholen en met alle risico's die dat met zich mee brengt zijn wij daar altijd al op tegen geweest. Wie niet zou je haast zeggen, klein beetje gezond verstand en je wilt dit niet. Nu bijna 3 jaar later stonden we in de Burgerzaal alwaar een petitie werd overhandigd door de Gelderse natuur en milleu federatie aan onze burge meester Dhr Berends. Meer dan 1000 handtekeningen. Hopelijk gaat de raad daar nu wel naar luisteren.

Voorlopige data volgende ALV 11-10-17. Betreft o.a. vaststellen partijprogramma. De leden krijgen daar nog een uitnodiging van.

De partij bereid zich voor op de volgende verkiezingen en heeft u interesse om hier deel aan te nemen namens Gemeentebelangen Apeldoorn. Stuur dan een mail, of bel met ons tijdelijke nummer i.v.m. de verkiezingen 06-55783775.

De Algemene Leden vergadering is op 22 mei 2017 een zeer goede sfeer heerste en er vooral vooruit wordt gekeken. Op een later tijdstip meer.

________________________________________________________________