10-01-19
---------------------------------------------PERSBERICHT----------------------------------------------
GemeenteBelangen Apeldoorn tegen polarisatie
APELDOORN – De politieke partij GemeenteBelangen Apeldoorn kiest er niet voor om mee te doen met het politieke statement over de Nashville verklaring van de gevestigde politiek in Apeldoorn.
Zij constateert dat er over die verklaring de afgelopen dagen terecht commotie ontstond in de media.
GemeenteBelangen (GB) benadrukt dat zij een inclusieve samenleving voor staat. Daarin dient plaats te zijn voor alle inwoners van Apeldoorn hoe zij ook over de dingen denken en hoe zij hun leven ook wensen in te richten, uiteraard binnen de grenzen van de wet.
De Grondwet beschermt de vrijheid van godsdienst en van levensovertuiging op welke wijze dan ook ingevuld. We leven in een vrij land.
GB vindt niet dat een al of niet af te leggen politieke verklaring daar iets aan verandert. “Wel maken we ons als GB naar aanleiding van de ontstane commotie zorgen over de voortdurende polarisatie in samenleving en in hoeverre wij als bewoners nog vrij zijn om onze gedachten zelf te bepalen”,aldus het GB raadslid Antoon Huigens.
GB ziet dan ook geen enkele aanleiding om mee te doen aan
een verklaring die in haar ogen enkel bijdraagt aan die polarisatie.


GemeenteBelangen is bereikbaar via www.gemeentebelangenapeldoorn.nl

22-11-18 Tv Gelderland 

Petra Kuzee

Omwonenden: fietsbrug De Freule in Apeldoorn is lelijk en gevaarlijk

APELDOORN - Voetgangers die het voetgangersgedeelte niet durven gebruiken en daarom op het fietspad lopen. Mensen met rollators die de brug niet op durven en honden die er pijnlijke poten van krijgen. Fietsers die na de brug onderuit gaan op het onverharde fietspad. Omwonenden van fietsbrug De Freule in Apeldoorn zijn er helemaal klaar mee.

De brug verbindt sinds 2000 de wijk Welgelegen met het centrum van Apeldoorn en is een creatie van kunstenaar Tirza Verrips. Al vanaf de dag dat de brug er ligt, zijn er problemen.

Eerst lag de brug verkeerd om. Toen bleek dat een speciale coating tegen roest niet aangebracht was, waardoor De Freule inmiddels flink aan het roesten is. Twee zijvleugels, waar bankjes stonden om van het uitzicht te genieten, zijn door de gemeente met dranghekken afgesloten omdat getwijfeld wordt aan de draagkracht. 

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

 

 

Gevaarlijke situaties en valpartijen

'Het probleem is dat de voetpaden van een dusdanig materiaal zijn gemaakt dat ze glad zijn en mensen het eng vinden om erop te lopen en dat honden er niet op willen lopen omdat het zeer doet aan hun poten', vertelt omwonende Roel Veenhuizen over het metalen gedeelte van de brug. Daar zitten gaatjes in, juist om gladheid tegen te gaan.

Veenhuizen is al 17 jaar bezig om de gemeente te overtuigen dat de brug aangepakt moet worden. 'Mensen gaan van het voetpad af en lopen op het fietsgedeelte met honden die aangelijnd zijn. Daardoor ontstaan gevaarlijke situaties vanwege de fietsers en brommers. En voor de fietsers is er na de brug een onverhard fietspad, waar al veel mensen op onderuit zijn gegaan.' Veenhuizen is een petitie begonnen.

Ook een doorn in het oog zijn de ramen aan beide zijkanten van de brug. Die zijn vaak kapot, en worden naar de zin van omwonenden te langzaam vervangen. 

Gemeente: brug moet nog 20 jaar mee

De gemeente Apeldoorn weet wat de omwonenden vinden van de brug, zo blijkt uit antwoorden op de vragen die gesteld zijn door Gemeentebelangen. 'De Freulebrug heeft onze aandacht, want het verkeert in slechte staat,' schrijft het college.

De gemeente zoekt naar een oplossing voor onveiligheid van de zijvleugels. Omdat de brug 6 meter breed is, vindt de gemeente niet dat er gevaarlijke situaties ontstaan als voetgangers op het fietsgedeelte lopen omdat er uitgeweken kan worden.

Daarnaast wordt De Freule regelmatig geïnspecteerd en worden problemen aangepakt. 'De brug is een icoon en een kunstwerk en gaat nog 20 jaar mee', aldus de gemeente. Het onverharde fietspad na de brug past in het karakter van het landschap, maar er wordt gezocht naar een oplossing voor de afwatering. 

Voor Roel Veenhuizen en ruim tweehonderd andere omwonenden die de petitie aan de gemeente hebben getekend gaan de maatregelen niet ver genoeg. Zij willen dat er een nieuwe brug komt én een verhard fietspad. Gemeentebelangen wil dat de wethouder in gesprek gaat met de omwonenden en serieus naar hun klachten luistert. 

 

21-11-2018 Raadslid Antoon Huigens 
Spreekt in het provinciehuis namens de Lokale Politieke Partijen. 

tekst volgt.

 

 

 

 

Persbericht 20-03-18

-----------—————————PERSBERICHT—door Antoon Huigens————---

Gemeentebelangen in Apeldoorn vreest wildgroei

APELDOORN –  De politieke partij Gemeentebelangen heeft met verbazing kennis genomen van de aankondiging van dierenpark De Apelheul te Apeldoorn groeiplannen te hebben en zich daarom te willen richten op Duitsland. Bij de bespreking van de structuurvisie 2020 in de Gemeenteraad heeft Gemeentebelangen al gesignaleerd dat sprake is van grote parkeer-, bereikbaarheid,- en verkeersdoorstroom-problemen in Apeldoorn. Die problematiek noopt Gemeentebelangen ertoe om te pleiten voor het organiseren van een transferium aan de buitengrens van Apeldoorn van en naar de attracties om Apeldoorn te ontlasten. “Immers staat ook de woonkwaliteit van aanpalende woongebieden onder druk”, aldus Antoon Huigens de lijsttrekker van Gemeentebelangen, die daaraan toevoegt dat het niet aangaat om nu ineens in te zetten op groei van deze attractie, als het onderzoek naar maatregelen om de verkeersbelasting te beperken nog niet eens werd afgerond.  Gemeentebelangen zal dan ook willen nagaan of er aan de berichtgeving van De Apelheul een juridisch formeel verzoek ten grondslag ligt om uit te breiden en er bij een nieuw college op aandringen om contact te zoeken met de directie van de Apenheul om hun verwachtingspatroon naar aanvaardbaar niveau terug te schroeven, en daarbij rekening te gaan houden met de gevolgen van hun beleid voor natuur en milieu naast de kwaliteit van wonen in nabij gelegen buurten en wijken in Apeldoorn.

 

“Gemeentebelangen is momenteel even niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad, maar hoopt daarin komende woensdag met enkele zetels terug te kunnen keren om dit soort zaken ten behoeve van de inwoners van Apeldoorn weer aan de kaak te kunnen stellen”, aldus de strijdvaardige lijsttrekker Huigens. Gemeentebelangen maakt zich sterk voor een dienende overheid die zich inzet voor de menselijke maat.

 

Gemeentebelangen is bereikbaar via www.gemeentebelangenapeldoorn.nl                                                

 

Persbericht   15-03-18

Gemeentebelangen in Apeldoorn komt Ugchelen te hulp bij aanpak luchtkwaliteit

APELDOORN –  De politieke partij Gemeentebelangen wordt overstelpt door brandbrieven van bewoners die last hebben van de slechte luchtkwaliteit in Apeldoorn. Oorzaken zijn houtkachels die slecht gestookt worden, maar daarnaast veroorzaakt het verkeer ook steeds meer overlast. Met name de situatie in Ugchelen lijkt onhoudbaar. “De wind waait vaak uit het westen of zuidwesten, dus de fijnstof van de snelwegen daalt neer op Ugchelen,” aldus buurtbewoners. Samen met die buurtbewoners stelt Gemeentebelangen vast dat er rondom grote steden maximum snelheden worden gematigd, terwijl dat rondom Apeldoorn nog steeds niet het geval is. “De luchtkwaliteit rond de snelwegen nabij Apeldoorn voldoet niet aan de Europese normen voor fijnstof en stikstofdioxide, terwijl we hier in de groene long van Nederland wonen”, aldus lijsttrekker Huigens. “Snelheidsreductie is dus hard nodig.” 

Ook blijken geluidsnormen te worden overschreden. Om dat tegen te gaan werd er destijds bij Ugchelen een geluidsscherm neergezet, maar dat is zwaar verouderd. “Het geluid resoneert over de begraafplaats, waar geen rustig plekje meer te vinden is”, aldus buurtbewoners. “Het wordt dus hoog tijd dat de gemeente Apeldoorn haar milieuambities eindelijk eens serieus neemt”, aldus de strijdbare lijsttrekker van Gemeentebelangen, “te beginnen bij lawaaibestrijding en verbetering van de lucht die we inademen”.

Gemeentebelangen wijst erop dat de geluidswerende maatregelen gecombineerd kunnen worden met het gebruik van zonnepanelen en dat deze mogelijkheid serieus onderzocht moet worden. Men stelt de hulp van de inwoners van Apeldoorn hard nodig te hebben om de andere politieke partijen van het nut en de noodzaak van deze maatregelen te overtuigen. En met de inzet van alle partijen moet dit uiteindelijk kunnen lukken.

Wanneer het milieubelang bij inwoners steeds meer op de voorgrond treedt, zou dat dus gunstig kunnen uitpakken voor Gemeentebelangen bij de aanstaande verkiezingen.

Gemeentebelangen is bereikbaar via www.gemeentebelangenapeldoorn.nl

 

13-03-2018

"Waar staan jullie nu eigenlijk voor?", vroeg mijn buurman mij vandaag. "Als ik jullie flyers lees, van welke partij dan ook... staan jullie allemaal voor het zelfde" Beschaamd kan ik die buurman alleen maar hem alleen maar gelijk geven. In verkiezingstijd roept iedereen hetzelfde en lezen jullie 15 dezelfde flyers. Want echt iedere partij in Apeldoorn heeft dezelfde boodschap! We willen er zijn voor u, alleen de manier waarop we dat gaan doen. Daar liggen de verschillen. 
Wij willen dat er voldoende geld gaat naar de bijvoorbeeld de zorg gaat, dat roepen anderen ook maar dat is onvoldoendel Wij willen een getal dat groter is dan dat van een ander. Maak dat maar eens waar!!! We hopen die kans te krijgen. 

Ik noemde nu even de zorg maar het gaat over zoveel meer. Wij willen dat het geld dat uit Den Haag onze kant op komt, dat zelfs al te weinig is, volledig besteed wordt voor de doelgroepen waar het voor gegeven wordt. Dat mag niet voor een deel in de algemene middelen verdwijenen waar we nog altijd tekortenhebben van gevoerd wanbeleid in voorgaande jaren.. Daar staan wij voor buurman! Wij willen geld voor jeugdzorg bij de jeugd, ouderenzorg bij de ouderen, sportsubsidie naar de sport....

Daarna zijn we samen in de lift gestapt, ik hoop dat onze lift opnieuw minimaal 2 zetels haalt.

 

---

 

10-02-18 door Taco van Blommestein

De NRC  van 10-02-18 schrijft Nederland gaat kapot aan politieke correctheid. 

Politici om die elkaar de maat nemen over uitspraken die ze doen, gekibbel onderling, dat is waar ze zich mee bezighouden i.p.v. serieuze dingen aanpakken.
De zorg b/v. is als verkiezing item nier sexy genoeg, denken de ingenieur en zijn vrouw, (serieuze zaken worden niet behandeld, daar wagen ze zich niet aan).
zij : het sociale gaat achter uit.
Hij: er zijn geen bejaardenhuizen meer. Er is niets meer. Je moet voor jezelf zorgen. Zij: en als je d'r tercht komt, krijg je de zorg niet.

Hopelijk gaan de debatten in Apeldoorn wel over werkelijke dingen die dicht bij de mensen staan. We gaan het meemaken de komende 3 weken.

T. van Blommestein

05-02-18 Door: Haya van Blommestein

" Stad of groot dorp Apeldoorn met veel rechten en vele kleine met weinig rechten"                                                                                                                                 

Het verbaast me steeds weer dat in verkiezingstijd het onderscheid tussen Apeldoorn ( die stadsrechten heeft ivm het aantal inwoners van alle dorpen te samen)  en haar dorpen wordt gemaakt, over de buurtschappen rept niemand. Apeldoorn is gewoon 1 van al onze dorpen die te samen de gemeenten Apeldoorn vormen.

Maar wie zijn de inwoners vanApeldoorners eigenlijk?

-----------—————————PERSBERICHT—————------———22-21-17—————

Gemeentebelangen in Apeldoorn kiest voor inspraak . Door Antoon Huigens

APELDOORN –  Gisteravond heeft de politieke partij Gemeentebelangen tijdens haar algemene ledenvergadering in Apeldoorn haar kieslijst vastgesteld. “We zijn een echte ledenpartij, dus de leden kiezen wie mee gaat doen”, aldus vice-voorzitster Haya van Blommestein. Naast lijsttrekker Antoon Huigens, die al eerder werd gekozen, wordt de top-vijf gevormd door Marja ter Weeme, Milica Marinkov, Sent Wierda en Ben de Haan. Betekent dit dat Gemeentebelangen 5 raadszetels denkt te behalen? “Dat zou zomaar kunnen”, lacht een optimistische Lijsttrekker Antoon Huigens, “maar wij vinden het belangrijker om de inwoners van Apeldoorn zelf aan het woord te laten”. Gemeentebelangen komt dan ook met een plan voor een raadgevend referendum in Apeldoorn. Weliswaar kunnen inwoners van Apeldoorn inspreken bij een politieke markt in het stadhuis, maar in de praktijk blijkt dat daar maar sporadisch gebruik van gemaakt wordt. En dan kan het zomaar zijn dat inwoners geconfronteerd worden met zaken die tegen hun belang in gaan, en dingen die zij echt belangrijk vinden nooit aan bod komen.  “We hebben kunnen zien bij de landelijke referenda dat mensen de moeite nemen om duizenden handtekeningen te verzamelen om onderwerpen op de agenda te krijgen en het is echt doodzonde dat de overheid daar nu een einde aan maakt omdat ze niet uitgelegd krijgt waarom de besluiten toch anders uitkomen”, aldus Huigens. De opdracht van de politiek is juist het dienen van de belangen van de inwoners, en wie weet beter wat die belangen zijn dan de inwoners zelf? Apeldoorn zou hier prima een voorbeeldfunctie in kunnen gaan vervullen, door de inwoners echt aan het woord te laten. Gemeentebelangen breekt hier graag een lans voor.

 

Lijsttrekker Antoon Huigens benadrukt graag in overleg te gaan met alle politieke partijen om te bespreken hoe zo’n referendum er dan concreet uit zou moeten gaan zien. Het referendum, zo benadrukt hij, is immers voor iedereen een goede methode om geïnformeerd te worden over de wensen van de inwoners.                                     

-----------—————————PERSBERICHT—————--04-12-17

Gemeentebelangen in Apeldoorn kiest voor inspraak en een zorgvuldige overheid

APELDOORN –  De politieke partij Gemeentebelangen heeft met verbazing kennis genomen van de open brief van de lokale politieke partijen in Apeldoorn over het Sleepwet referendum. Door de term lokale partijen zouden kiezers kunnen denken dat het over ons gaat. Niets is minder waar en Gemeentebelangen wenst hier niet mee geassocieerd te worden. “Inspraak is ons hoofdthema in de campagne”, aldus Haya van Blommestein die daarmee refereert aan het nieuwe verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen. “En het is vreemd om je te verzetten tegen een datum die rechtstreeks volgt uit het recht van burgers om zich zo snel mogelijk uit te kunnen spreken over deze wet die zo diep ingrijpt in het privéleven van mensen”.

 

We hebben het hier ook over een Zorgvuldig opererende overheid, voegt Lijsttrekker  Antoon Huigens toe. “Mensen moeten weten waar zij aan toe zijn en de gemeente moet dat faciliteren”. Hij wijst ook naar de recente berichtgeving over vergunningen voor festivals die in Apeldoorn zodanig laat worden afgegeven, dat het geen zin meer heeft voor inwoners om daar nog bezwaar tegen te maken. “Het vertrouwen in de politiek wordt door deze handelwijze geschaad, zo stelt hij, omdat het leidt tot onnodige juridische procedures en afleidt van de zaken waar het wel om moet gaan, zoals de WMO, zorg voor minderbedeelden en faciliteiten voor ondernemers”, aldus de lijsttrekker.

 

Huigens benadrukt dat de gevestigde politiek in Apeldoorn door deze open brief de thema’s Inspraak & Overheidsoptreden nu stevig op de politieke agenda heeft gezet voor de verkiezingen van 21 maart 2018.

 

Met deze brief lijken de lokale partijen in Apeldoorn dus de knuppel in het hoederhok te hebben gegooid en lijkt de verkiezingsstrijd nu wel ontbrandt. Gemeentebelangen laat weten wel een groot vertrouwen in de uitkomst van de komende verkiezingen te hebben, zeker nu lokale partijen landelijk in de lift zitten.

Gemeentebelangen is bereikbaar via www.gemeentebelangenapeldoorn.nl                                                

 

----------—————————PERSBERICHT—————------————————

Gemeentebelangen in Apeldoorn kiest voor inspraak en een zorgvuldige overheid

APELDOORN –  De politieke partij Gemeentebelangen heeft met verbazing kennis genomen van de open brief van de lokale politieke partijen in Apeldoorn over het Sleepwet referendum. Door de term lokale partijen zouden kiezers kunnen denken dat het over ons gaat. Niets is minder waar en Gemeentebelangen wenst hier niet mee geassocieerd te worden. “Inspraak is ons hoofdthema in de campagne”, aldus Haya van Blommestein die daarmee refereert aan het nieuwe verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen. “En het is vreemd om je te verzetten tegen een datum die rechtstreeks volgt uit het recht van burgers om zich zo snel mogelijk uit te kunnen spreken over deze wet die zo diep ingrijpt in het privéleven van mensen”.

 

We hebben het hier ook over een Zorgvuldig opererende overheid, voegt Lijsttrekker  Antoon Huigens toe. “Mensen moeten weten waar zij aan toe zijn en de gemeente moet dat faciliteren”. Hij wijst ook naar de recente berichtgeving over vergunningen voor festivals die in Apeldoorn zodanig laat worden afgegeven, dat het geen zin meer heeft voor inwoners om daar nog bezwaar tegen te maken. “Het vertrouwen in de politiek wordt door deze handelwijze geschaad, zo stelt hij, omdat het leidt tot onnodige juridische procedures en afleidt van de zaken waar het wel om moet gaan, zoals de WMO, zorg voor minderbedeelden en faciliteiten voor ondernemers”, aldus de lijsttrekker.

 

Huigens benadrukt dat de gevestigde politiek in Apeldoorn door deze open brief de thema’s Inspraak & Overheidsoptreden nu stevig op de politieke agenda heeft gezet voor de verkiezingen van 21 maart 2018.

 

Met deze brief lijken de lokale partijen in Apeldoorn dus de knuppel in het hoederhok te hebben gegooid en lijkt de verkiezingsstrijd nu wel ontbrandt. Gemeentebelangen laat weten wel een groot vertrouwen in de uitkomst van de komende verkiezingen te hebben, zeker nu lokale partijen landelijk in de lift zitten.

Gemeentebelangen is bereikbaar via www.gemeentebelangenapeldoorn.nl                                                

 

28-10-2017

De “D” staat voor…?

Tjonge, die Buma laat zijn kansen niet onbenut. Nog maar net voelt hij het regeer-pluche onder zijn pasgestreken pak en meteen schoffeert hij op voorhand het sleepwetreferendum.

Is dat arrogant of vooral heel wijs? Tenslotte heeft hij met eigen ogen kunnen zien hoe zijn voorganger Balkenende enorm in zijn maag zat met het “nee” op de Europese grondwet. En vervolgens gebeurt het Rutte ook bij het associatieverdrag met Oekraïne. Om de Nederlanders langere tijd aan het lijntje te moeten houden zit Buma natuurlijk niet te wachten. Dan maar liever duidelijkheid scheppen.

Maar het verschil zit hem er dit keer in dat het over een Nederlandse wet gaat, waarvoor helemaal geen moeizame onderhandelingen met buitenlandse regeringen nodig zijn. Als Nederlanders een wet niet willen, is het heel reëel als wij dat onze wetgevende macht zeggen en het is dan ook hun taak, te luisteren.

Al langere tijd weten we dat volksvertegenwoordigers zélf wel beslissen wat goed is voor het volk. Het vertrouwen in de politiek is dan ook tot ongekende diepte gedaald. Maar dusdanig openlijk de roep van het volk in de wind slaan met de boodschap “wij gaan jullie negeren”… nee, meneer Buma, dat is gewoon arrogant en ondemocratisch. Niet bepaald waar uw partij voor zegt te staan, en zéker niet bijdragend aan het terugwinnen van dat vertrouwen.

Bijdrage van een mede redacteur.

 

17-10-2017

De Stentor heeft een interview aan haar leden voorgelegd over de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Een onderwerp wat de harten sneller doen slaan, meer geluidsoverlast, meer hinder voor de Veluwe, ga zo maar door. Wat is uw mening?

Voor de uitbreiding van Lelystad Airport moet het Nationaal Paracentrum in Teuge wijken. Daardoor komt de toekomst van vliegveld Teuge in gevaar. In hoeverre vindt u dat acceptabel?
Ja, dat is acceptabel
Nee, dat is niet acceptabel
Ik heb hier geen mening over

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling: “De economische voordelen van Lelystad Airport wegen op tegen de verwachte overlast ervan in Oost-Nederland”
Mee eens
Niet mee eens, niet mee oneens
Mee oneens

In hoeverre heeft de gang van zaken rond Lelystad Airport uw vertrouwen in de overheid beïnvloed?
Mijn vertrouwen is groter geworden
Mijn vertrouwen is niet veranderd
Mijn vertrouwen is kleiner geworden
Weet ik niet

Hopelijk kunt u de enquête ook invullen, maar wij zijn wel benieuwd naar
uw mening over slechts 3 van de vragen.

Onze mening is samengevat als volgt:

De welvaart van west Nederland gaat ten te koste van het welzijn van oost Nederland met veel natuurgebieden. De budget-vakantiereizen van enkele duizenden worden gerealiseerd ten koste van ruim 1 miljoen mensen ( en dieren) de uitbreiding van Lelystad dient gestopt te worden. Uiteindelijk is er een grens aan de capaciteit van Schiphol en dat feit moeten we gewoon accepteren. Budgetvluchten zouden verboden moeten worden ze zijn net zo vervuilend als de dure vluchten. Dus hiermee creëren we overbesteding. Luchtvervuiling!