Kieswijzer de Stentor.

Hieronder staan de vragen zoals die in de kieswijzer van de Stentor zijn geformuleerd, met het standpunt van Gemeentebelangen en een verduidelijking die ook in deze kieswijzer staat.

 

1. Windmolens in Apeldoorn

Er moeten windmolens komen in Apeldoorn.

NEUTRAAL - "Apeldoorn ligt in een dal, dus ligt het niet voor de hand om windmolens te plaatsen. Stimuleren van groene energie kan efficiënter lokaal middels ondersteuning bij de aanschaf van zonnepanelen en / of warmtepomp."

2. Windmolens Beekbergsebroek

Er moeten alsnog windmolens komen op Beekbergsebroek.

ONEENS - "Er moet geluisterd worden naar de inwoners rondom Beekbergsebroek."

3. Woningbouw buitengebieden

Apeldoorn moet woningen bouwen aan de andere kant van snelwegen A1 en A50.

ONEENS  - "Een snelweg door de bebouwde kom is een zeer slecht idee."

4. Parkeertarieven

De parkeertarieven in de binnenstad moeten omlaag.

EENS - "Gratis parkeren voor een bepaalde tijd (parkeerschijfzones)."

5. Pleziervaart op het Kanaal

Het Apeldoorns Kanaal moet bevaarbaar worden voor pleziervaart.

ONEENS - "Te kostbaar en te inefficiënt. De kosten wegen niet op tegen de baten. "

6. Koopzondag

Winkeliers moeten op zondagen zelf hun openingstijden kunnen bepalen.

EENS - "Op zondag moet een winkelier kunnen bepalen of de winkel al dan niet opengaat."

7. Gemeentelijke wietteelt

De gemeente moet zelf wiet gaan kweken.

EENS - "Apeldoorn doet mee in de landelijke proef van wietteelt: dat moet zo blijven, om de landelijke problematiek hieromtrent beheersbaar te maken."

8. Grote evenementen

De gemeente moet investeren in grote evenementen.

ONEENS - "Kosten zonder baten over de rug van de inwoners."

9. Cameratoezicht winkelcentra

Bij alle winkelcentra moeten in de openbare ruimte beveiligingscamera's worden toegestaan.

ONEENS - "Alleen bij overlastgevende situaties is dit een tijdelijke oplossing om capaciteitsproblemen bij de politie op te vangen."

10. Cameratoezicht bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen moeten beveiligingscamera's kunnen plaatsen die beelden maken van de openbare weg

NEUTRAAL - "Toegangswegen, mits proportioneel en met voorafgaande vergunning."

11. Behoud Marktplein

Het Marktplein moet zo blijven als het is.

NEUTRAAL - "Is geen prioriteit. Groenbakken zouden de markt gezelliger kunnen maken."

12. Asielzoekers 1

In het nieuwe asielzoekerscentrum aan de Deventerstraat is 600 asielzoekers de bovengrens

EENS - "Het aantal asielzoekers loopt terug. "

13. Verkeerstunnels

Er moeten tunnels komen onder het spoor aan de Laan van Osseveld, Laan van Spitsbergen en Laan van Erica.

ONEENS - "Enkel een tunnel onder de Laan van Osseveld is zinvolle besteding van gemeenschapsgeld. Apeldoorn dient zorgvuldig om te gaan met gemeenschapsgeld."

14. Grotere afvalcontainers

De afvalcontainers op winkelcentra moeten groter worden gemaakt.

EENS - "Tegen zwerfafval en opeenhoping van vuil."

15. Grijze container

Burgers moeten gratis een grijze container kunnen krijgen voor restafval, na invoering van de oranje container.

EENS - "Afvalscheiding moet gestimuleerd worden op een zinvolle en eerlijke manier. "

16. Verbreding ringwegen

Alle ringwegen in Apeldoorn moeten vierbaans worden.

ONEENS - "Geen racebaan in Apeldoorn."

17. Accres zelfstandig

De gemeente moet accommodatiebedrijf Accres volledig zelfstandig laten worden.

ONEENS - "Gemeenschap dient betrokken te blijven om gemeenschapsgeld te beschermen. De huidige verzelfstandiging heeft enkel tot problemen geleid."

18. Uitbreiding Apenheul

Apenheul moet kunnen uitbreiden.

ONEENS - "Geen noodzaak toe. Verplaatsen is iets anders dan uitbreiden."

19. Julianatoren

De Julianatoren moet kunnen uitbreiden

ONEENS - "Geen noodzaak toe. Verplaatsen is iets anders dan uitbreiden."

20. Jeugdsubsidie sportclubs

Sportclubs moeten per jeugdlid subsidie krijgen.

EENS - "Sporten bevordert de vitaliteit van de jeugd en gaat bijv. obesitas tegen."

21. Subsidie sportclub

De subsidie voor de sportclubs moet omlaag.

ONEENS - "Sportclubs bevorderen de sociale cohesie. Bezuinigingen na het drama van het grondbedrijf dienen ongedaan gemaakt te worden."

22. Minder geld voor cultuur

De subsidie aan cultuurinstellingen als CODA, Orpheus en Gigant, markant in cultuur moet omlaag.

ONEENS - "Moet blijven zoals het nu is."

23. Voorzieningen ouderen

De gemeente moet meer voorzieningen treffen voor ouderen.

ONEENS - "Gemeentebelangen is tegen een specifiek doelgroepenbeleid."

24. Diesels

Vervuilende diesels moeten worden geweerd uit de binnenstad.

EENS - "Het aantal COPD-patiënten neemt nog steeds teveel toe"

25. Voorzieningen kleine kernen

Er moet meer geld worden uitgetrokken voor voorzieningen in de dorpen.

EENS - "De dorpen worden nog te vaak vergeten en komen er nog steeds te bekaaid vanaf."

26. PlusOV

De gemeente Apeldoorn moet uit PlusOV stappen en bijzonder vervoer zelf regelen

EENS - "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De gemeenschappelijke regeling blijkt niet te werken en de mensen hebben recht op een goede vervoersvoorziening. "

27. Leerlingen- en ouderenvervoer 2

De gemeente moet het leerlingenvervoer loskoppelen van het ouderen- en dagbestedingsvervoer.

EENS - "Als dat efficiënter is."

28. Huishoudelijke hulp ouderen

De gemeente moet meer geld steken in huishoudelijke hulp voor ouderen.

EENS - "Gaten ontstaan door de WMO dienen opgevangen te worden."

29. Evenementen

De subsidie op evenementen moet omlaag.

ONEENS - "Bestaande Apeldoornse evenementen moeten blijvend worden gesubsidieerd."

30. Sloop Westpoint

Het voormalige stadskantoor Westpoint moet worden gesloopt.

ONEENS - "Ombouwen naar appartementen"