Alle nieuwsitems

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Gemeentebelangen Apeldoorn.

We zitten niet stil: 

zie https://apeldoorn.raadsinformatie.nl voor de volledige inhoud van de vragen

28-06-18 Actualiteitsvragen Gemeentebelangen inzake Stichting Mudanthe

28-06-18 Actualiteitsvragen Gemeentebelangen inzake Communicatiebeleid Apeldoorn

17-05-18 Actualiteitsvragen ingediend door Gemeentebelangen inzake zonnepanelen

17-05-18 Actualiteitsvragen ingediend door Gemeentebelangen inzake houtkachelstook


Vooraf aan de verkiezingen zijn er nog momentopnammes op radio tv en in debatten mogelijk geven u deze nog een duidelijker beeld van wie we zijn.
Mens, mileu , natuur en dieren noem het maar op, we zullen er voor opkomen zoals u van ons gewend bent.We hebben alles weer op tijd voor elkaar. Uiteindelijk heeft u de mogelijkheid en het recht om ons weer in de raadszaal te zien zitten en voor U op te komen.

Voor informatie over Gemeentebelangen kunt u contact met ons opnemen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

23-07-2013 | Categorie: diversen

Verzoek vernietiging raadsbesluit Bestemmingsplan Malkenschoten - Kayersmolen


Geachte heer Berends,

Middels dit schrijven vraagt de fractie Gemeentebelangen aan de Burgemeester van Apeldoorn om het besluit van de gemeenteraad, genomen op 13 juni 2013, t.w. Bestemmingsplan Malkenschoten - Kayersmolen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0200.bp1002-vas1, met de daarbij behorende toelichting, voor te dragen voor vernietiging bij de Kroon. Dit op basis van de bevoegdheden die de Gemeentewet aan de Burgemeester toekent.

Naar onze mening is dit besluit onrechtmatig genomen. De gemeenteraad droeg kennis van de uitspraak van de rechtbank te Zutphen d.d. 12 september 2012 inzake de vuurwerkbunker op Malkenschoten en het hoger beroep bij de Raad van State hiertegen (201210025/1/A1).

Op 19 juni 2013 heeft de Raad van State de uitspraak d.d. 12 september 2012 van de bestuursrechter in Zutphen bevestigd.

Het vastgestelde nieuwe bestemmingsplan maakt de uitspraak van de bestuursrechter en die van de Raad van State tot generlei waarde.

Met de kennis van de uitspraak van de bestuursrechter te Zutphen, en het gegeven dat deze uitspraak ter beoordeling aan de Raad van State lag, kon de Gemeenteraad naar onze mening niet rechtmatig tot een besluit komen om de onderhavige vuurwerkbunker in een nieuw bestemmingplan te legaliseren. De Gemeenteraad mocht naar onze mening dit bestemmingsplan niet vaststellen.

Hoogachtend,

T.P.E. van Kerkhof
Raadslid fractie Gemeentebelangen