Alle nieuwsitems

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Gemeentebelangen Apeldoorn.

We zitten niet stil: 

zie https://apeldoorn.raadsinformatie.nl voor de volledige inhoud van de vragen

28-06-18 Actualiteitsvragen Gemeentebelangen inzake Stichting Mudanthe

28-06-18 Actualiteitsvragen Gemeentebelangen inzake Communicatiebeleid Apeldoorn

17-05-18 Actualiteitsvragen ingediend door Gemeentebelangen inzake zonnepanelen

17-05-18 Actualiteitsvragen ingediend door Gemeentebelangen inzake houtkachelstook


Vooraf aan de verkiezingen zijn er nog momentopnammes op radio tv en in debatten mogelijk geven u deze nog een duidelijker beeld van wie we zijn.
Mens, mileu , natuur en dieren noem het maar op, we zullen er voor opkomen zoals u van ons gewend bent.We hebben alles weer op tijd voor elkaar. Uiteindelijk heeft u de mogelijkheid en het recht om ons weer in de raadszaal te zien zitten en voor U op te komen.

Voor informatie over Gemeentebelangen kunt u contact met ons opnemen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

19-01-2019 | Categorie: amendementen

Amendement “Burgerparticipatie”


"Burgerparticipatie"

Het college will de dorps- en wijkraden niet langer een formele positie geven en faciliteren, maar hen beschouwen als één van de partijen die zijn input kan leveren in het politieke proces. Bovendien wil het college ze zien als  zelfstandige organisaties die 'hun eigen broek moeten ophouden'.

Gemeentebelangen vindt dat dorps- en wijkraden een belangrijke en laagdrempelige manier zijn om inwoners in contact te brengen met de gemeentelijke instellingen en kon dan ook niet anders dan een amendement indienen. Te meer niet omdat de college partijen er niets in zagen om nog even iets meer tijd te nemen om het overleg met de dorps- en wijkraden tot een behoorlijke uitkomst te brengen.

Ook ziet Gemeentebelangen niets in versterking zonder meer van de ambtelijke organisatie terwijl het in haar ogen juist de inwoners zijn die gefaciliteerd zouden moeten worden bij burgerinitiatieven.

Dit amendement heeft het niet gehaald.