Alle nieuwsitems

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Gemeentebelangen Apeldoorn.

We zitten niet stil: 

zie https://apeldoorn.raadsinformatie.nl voor de volledige inhoud van de vragen

28-06-18 Actualiteitsvragen Gemeentebelangen inzake Stichting Mudanthe

28-06-18 Actualiteitsvragen Gemeentebelangen inzake Communicatiebeleid Apeldoorn

17-05-18 Actualiteitsvragen ingediend door Gemeentebelangen inzake zonnepanelen

17-05-18 Actualiteitsvragen ingediend door Gemeentebelangen inzake houtkachelstook


Vooraf aan de verkiezingen zijn er nog momentopnammes op radio tv en in debatten mogelijk geven u deze nog een duidelijker beeld van wie we zijn.
Mens, mileu , natuur en dieren noem het maar op, we zullen er voor opkomen zoals u van ons gewend bent.We hebben alles weer op tijd voor elkaar. Uiteindelijk heeft u de mogelijkheid en het recht om ons weer in de raadszaal te zien zitten en voor U op te komen.

Voor informatie over Gemeentebelangen kunt u contact met ons opnemen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

29-04-2015 | Categorie: actualiteitsvragen

De Klaagmuur ( Verplaatsing Markt)


 Actualiteitsvragen volgens art. 33 reglement van orde van de Raad 2006.

Fractie Gemeentebelangen. Betreft de raadsvergadering van 30 april 2015

  • DE KLAAGMUUR 

Het probleem:  de markt wordt in toenemende mate verhuist naar een andere locatie. De reden is géén overmacht ( riool, bestrating) maar voor evenementen.

Er lijkt te weinig besef te zijn wat dat voor impact heeft voor marktkooplieden én winkeliers.  Er is prima begrip voor een evenement mits incidenteel, men zoomt hier constructief op in en werkt daar loyaal aan mee.  Probleem  lijkt  de  verplaatsing-stapeling                                                                                                                                                        

1e  Winkeliers zijn niet of minder zichtbaar door plaatsing van kramen, verkoopwagen en verkoop containers                                                                                                                 

2e  Kooplieden missen hun vertrouwde plaats en klanten lopen dolend rond, op zoek naar hun “ vertrouwde marktkooplieden ”

Constatering:  het gebeuren achter de wanden van de markt, de winkelplinten noemt men dan ook  “  DE KLAAGMUUR “  door de grote omzet dalingen!

De uitvoerende ambtenaren geven aan:  houd u er rekening mee dat deze verplaatsingen toe zullen nemen. In verband met het evenementenbeleid en “ Toeristisch Toplandschap ”

Ondernemers geven aan bij Gemeentebelangen dat ze behoorlijk de schrik in de benen (en de kassa….) hebben.            

De beleidsregels: Marktverordening gemeente Apeldoorn Hoofdstuk 01 Algemene bepalingen. CITAAT:  HET IS NADRUKKELIJK NIET DE BEDOELING DAT HET BEGRIP ONVOORZIEN EN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN ZO RUIM WORDT OPGEVAT DAT DE WARENMARKT VEELVULDIG KAN WORDEN VERPLAATST. HIER ZAL TERUGHOUDEND MEE WORDEN OMGEGAAN.

De actualiteits vragen:

1e   Is het college zich wel bewust van bovengenoemde gevolgen?

2e   Hoe vaak gaat het college de warenmarkt verplaatsen in 2015 en verder?    Blad 1 van 2

 

 

3e   Gaat het collega haar eigen beleidsregels niet érg ver oprekken?

4e   Wil het college overgaan tot een voorstel:  nadeelcompensatie verordening?

5e   Wil het college met de ondernemers in gesprek over deze fin. schade?

6e   Wilt u als college in de verordening een maximaal aantal verplaatsingen opnemen voor     (enige vorm van) rechtszekerheid?

 

Contact: Ben Hendrikse, fractievoorzitter Gemeentebelangen. 055 5430587  06 11396096