Alle nieuwsitems

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Gemeentebelangen Apeldoorn.

We zitten niet stil: 

zie https://apeldoorn.raadsinformatie.nl voor de volledige inhoud van de vragen

28-06-18 Actualiteitsvragen Gemeentebelangen inzake Stichting Mudanthe

28-06-18 Actualiteitsvragen Gemeentebelangen inzake Communicatiebeleid Apeldoorn

17-05-18 Actualiteitsvragen ingediend door Gemeentebelangen inzake zonnepanelen

17-05-18 Actualiteitsvragen ingediend door Gemeentebelangen inzake houtkachelstook


Vooraf aan de verkiezingen zijn er nog momentopnammes op radio tv en in debatten mogelijk geven u deze nog een duidelijker beeld van wie we zijn.
Mens, mileu , natuur en dieren noem het maar op, we zullen er voor opkomen zoals u van ons gewend bent.We hebben alles weer op tijd voor elkaar. Uiteindelijk heeft u de mogelijkheid en het recht om ons weer in de raadszaal te zien zitten en voor U op te komen.

Voor informatie over Gemeentebelangen kunt u contact met ons opnemen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

02-02-2015 | Categorie: schriftelijke-vragen

“Recht op WMO voorzieningen een black box in Apeldoorn” deel 1 “Recht op WMO voorzieningen een black box in Apeldoorn”

Inleiding: Het niet openbaar en helder is wat de toewijzingscriteria’s voor WMO voorzieningen in Apeldoorn zijn. Dit beeld wordt bevestigd doordat op de website van Gemeente Apeldoorn niets staat over de WMO voorzieningen en de regels die gehanteerd worden bij toewijzing- en of afwijzingsgronden bij de voorzieningen.

Gemeentebelangen vindt dat het voor alle inwoners van Apeldoorn duidelijk moet zijn op basis van welke criteria WMO voorzieningen plaatsvindt.Namens Gemeentebelangen hebben wij de volgende vragen aan het college:

  1. Is college het eens met Gemeentebelangen dat door de toewijzingsgronden niet openbaar te maken het voor de inwoners van Apeldoorn onnodig moeilijk wordt gemaakt om zelf vast te stellen of ze in aanmerking komen voor voorzieningen?
  2. Is de college met Gemeentebelangen eens en zich ervan bewust dat er veel op de website van Gemeente Apeldoorn staat. Dat vraag en antwoord niet altijd de juiste manier is om informatie te verstrekken en dat echte informatie (zoals toewijzingsgronden) voor de doelgroep ontbreekt?
  3. Is de college bereid om de toewijzing en afwijzingsgronden van de WMO voorzieningen, wonen, huishouden, rolstoel en vervoer voor de inwoners van Apeldoorn openbaar te maken en te delen op de website van Gemeente Apeldoorn? Zo nee, waarom niet?
  4. Is de college het eens met de opvatting van Gemeentebelangen  dat  er een wettelijk grond is  tot het openbaar maken van het  gevraagde?

Namens Gemeentebelangen Apeldoorn

Sukran Aksoy,

Raadslid

Noot van de redactie: Het college heeft 4 weken uitstel gevraagd om deze vragen te beantwoorden i.v.m. de complexiteit.