Gemeentebelangen

Postadres
Bestuur Gemeentebelangen

Telefoon
06 4550 4520

Emailadres
bestuur@gemeentebelangenapeldoorn.nl

Emailadres fractie
gemeentebelangen@apeldoorn.nl

Bankrekening:
NL41 INGB 0002 3649 18 t.n.v. Gemeentebelangen

Wij hebben uw steun hard nodig. 

Gemeentebelangen krijgt, in tegenstelling tot landelijke partijen, geen subsidie. Om de kosten van de partij , o.a. campagne, te dekken zijn afhankelijk van giften en van de contributie van onze leden.

Word lid, voor € 20 per jaar, van Gemeentebelangen en steun ons!
Lidmaatschap voor andere gezinsleden is slechts € 5,00 per jaar extra.

Gemeentebelangen Apeldoorn is ANBI geregistreerd. Daardoor is uw gift of contributie aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting!

Neem contact op

Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan vrijblijvend contact op door middel van onderstaand contactformulier, of door te bellen/schrijven. Aan de rechterkant vind u onze verdere contact gegevens.

Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

 
 
 

Gemeentebelangen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Deze erkenning betekent, dat als u een gift overmaakt op bankrekening NL41 INGB 0002 3649 18 t.n.v. Gemeentebelangen, u deze van uw inkomstenbelasting af kunt trekken.

Om uw giften te kunnen verantwoorden, delen wij de volgende gegevens met u:

Wij zijn Gemeentebelangen, een vereniging en politieke partij in Apeldoorn.

Het fiscaal nummer (RSIN) van Gemeentebelangen is 816565831.

Alle contactgegevens van de partij vindt u op onze pagina “Contact”. Het adres van het bestuurssecretariaat vindt u onder het menu Bestuur op de pagina “Wie is wie?

Onze doelstelling wordt beschreven in artikel 3 lid 1 van onze statuten. Deze luidt: De vereniging heeft ten doel: (a) de verdediging van de democratische vrijheden en de handhaving van het gezag; (b) het behoud van de moraal en de geestelijke waarden; (c) het voorkomen en tegengaan van de verspilling van belastinggelden.

Ons beleidsplan is omschreven in artikel 3 lid 2 van onze statuten. Hier staat: De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door deelname aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraden en het geven van bekendheid aan haar beginselen.

Zowel de samenstelling van het bestuur als de namen van de bestuursleden staan onder het menu Bestuur op de pagina “Wie is wie?

Gemeentebelangen heeft geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden voeren hun taak onbezoldigd uit. De vereniging ontvangt giften, inkomsten uit de jaarlijkse ledencontributie en 10% van de inkomsten van de raadsleden, fractievertegenwoordigers en de fractieassistent.

De uitgevoerde activiteiten van Gemeentebelangen bestaan uit actief deelnemen aan de Politieke Markt Apeldoorn en het houden van ledenvergaderingen. Hier zijn tenzij anders vermeld ook niet-leden altijd van harte welkom. Een verslag van elke ledenvergadering treft u aan in onze nieuwsbrief Gemeentebelangrijk, welke u kunt vinden onder het menu Bestuur op de pagina “Documenten”.

De meest actuele door de ledenvergadering vastgestelde financiële verantwoording vindt u hier.