Wie is wie

Gemeentebelangen heeft een sterk bestuur!
Wat wij doen leest u op de pagina Hoe werkt het bestuur?

Interesse in een plaats in het bestuur? Wij zijn op zoek naar een secretaris m/v U kunt zich natuurlijk altijd aanmelden voor een gesprek.

Het bestuur is te bereiken via bestuur@gemeentebelangenapeldoorn.nl 

Ger Aafjes
Voorzitter
Email: bestuur@gemeentebelangenapeldoorn.nl

André ter Weeme
Penningmeester
Email: bestuur@gemeentebelangenapeldoorn.nl
lees meer

Even voorstellen.

Ik ben in 1966 geboren in de Apeldoornse wijk Orden en woon sinds 1994 in Apeldoorn-Zuid. Na de middelbare school ben ik naar de MTS gegaan waar ik de richtingen Energietechniek, Electronica en Technische Informatica heb gevolgd. Tijdens mijn werk bij Centraal Beheer heb ik natuurlijk heel veel cursussen gevolgd en ook nog een aantal AMBI modules (een hogere beroepsopleiding in de informatica) behaalt.

Na een (gewonnen) gevecht met de gemeente over de ontsluiting van de Politieacademie aan de Arnhemseweg ben ik als bestuurslid aangeschoven bij de Wijkraad Apeldoorn-Zuid. Daar leerde ik Willem Burghout kennen in de cie. Verkeer Ruimtelijke Ordening en Milieu en Eddy Groen vanuit de cie. Public Relations. In 2013 ben ik daar uiteindelijk gestopt als secretaris. Willem Burghout heeft mij geïntroduceerd bij Gemeentebelangen en daar ben ik sinds 2013 actief voor. Eerst in de fractiekamer, daarna in het bestuur en sinds eind 2015 als penningmeester.

Waarom Gemeentebelangen?

Ten tijde van de ontsluiting van de Politieacademie hebben ik en mijn buren de politiek om hulp gevraagd. Gemeentebelangen (Theo van Kerkhof) was de enige die reageerde en ook nog kwam kijken. Dat het laat in de avond was maakte Theo niet veel uit. ALLE andere partijen lieten NIETS van zich horen of lieten weten dat het besluit nu eenmaal democratisch genomen was. Die waren echter niet geïnformeerd en geïnteresseerd want er was helemaal geen raadsbesluit….   Geen van de partijen in de raad stak een vinger uit om de buurt te helpen, behalve Gemeentebelangen.  Daarom dus.

Evelien Hogeweg
Secretaris
Email:
lees meer

Interview  bestuurslid Evelien Hogeweg.

Evelien is geboren in Rotterdam  op 29 januari 1958  en woont vanaf haar twaalfde in Apeldoorn

Actief als vrijwilligster bij  s’ Heerenloo  en LeonReizen.

Over haar werk bij  s’ Heerenloo vertelt ze met veel passie. Ze vertelt dat je daarbij altijd de mens die je voor je hebt goed moet observeren. “Sommige kunnen niet praten en dan moet je vanuit hun lichaamstaal op kunnen maken wat of ze bedoelen. We proberen om ook voor deze doelgroep een goede dagbesteding  aan te bieden. Daartoe heb ik samen met een paar collega’s een hele nieuwe ruimte mogen inrichten, gericht op de al wat oudere deelnemers” . Ook de aangepaste reizen die ze begeleidt geven haar de mogelijkheid om haar aanpassingsvermogen en creativiteit in de praktijk te brengen.  Aangezien reizen een grote passie van Evelien is heeft ze er alle begrip voor dat mensen met een verstandelijke beperking er ook graag op uit gaan. Daarom gaat ze een aantal keren per jaar mee als vrijwilligster bij LeonReizen. “Een reis met deze doelgroep levert veel plezier en voldoening  op“ zoals Evelien zegt.  We kunnen rustig stellen dat ze niet vaak achter de geraniums zit.

 Hoe ben je bij Gemeentebelangen terecht gekomen ?

Ik ben voor het eerst gekomen naar een bijeenkomst toen jullie het partij congres hielden in oktober 2013 met de titel  Met elkaar <-> voor Elkaar. Daar konden we discussiëren in groepjes over verschillende onderwerpen. Ik heb toen deel genomen aan het vraagstuk over de zorg. Daar ligt mijn ervaring.

Ik heb belangstelling voor de politiek  in de brede zin van het woord maar natuurlijk ook voor  de sociale vraagstukken maar ik ben me er ook van bewust dat álles goed geregeld moet zijn anders komt er niets van terecht. Het één staat of valt met het ander.

 Waarom  een lokale politieke partij ?  Dat ligt dichterbij, hier moet het gebeuren voor de Apeldoorners. Er moet toch iemand voor ze opkomen ! Daarom ben ik ook op jullie kieslijst gaan staan, dan laat je zien dat je er bij hoort.

Hoe komt het dat je een functie binnen het bestuur kiest en hoe kijk je tegen jou rol aan in het bestuur?
Ik ben gevraagd, anders zou ik daar nooit over na gedacht hebben. Ik vind dat een hele eer want dat geeft aan dat de anderen denken dat ik iets kan betekenen voor de vereniging Gemeentebelangen.  Ik heb wel aangegeven dat ik tijd nodig heb om in een bestuursfunctie in te groeien, daarom ben ik ook wel blij dat zo’n eerste half jaar een aspiranten periode heet zodat je gerust mag aangeven dat een andere rol beter bij je zou passen. 

“Ik heb in mijn leven veel meegemaakt, wie niet zou ik eigenlijk willen zeggen, en dat maakt dat je datgene dat je onderweg leert ook graag wilt toepassen. Dit is een mooie gelegenheid”.

Haya van Blommestein - Mellema
bestuursllid
Email:
lees meer

 

Apeldoorn, 20-05-15

Betreft neerleggen functie van de bestuursvoorzitter Haya van Blommestein-Mellema.

Al enige tijd valt mijn functie me zwaar. Daartoe had het bestuur na het vertrek van Eddy Groen de vacature voor een vice-voorzitter uitgezet en deze werd begin 2014 vervult door Bé de Vries. Echter hij heeft zijn functie begin 2015 neergelegd ivm met de hoge werkdruk bij het evt opvolgen van de huidige voorzitter.  Mijn functie heb ik tijdens de Algemene ledenvergadering  van 15 april 2015 neergelegd, conform het rooster van aftreden. In deze zelfde vergadering ben ik benoemd door de leden als ad interim voorzitter voor max 1 jaar.

Nu zie ik mij genoodzaakt om deze periode niet af te maken en mijn functie per direct neer te leggen.

Hiertoe vraag ik de leden om met spoed naar voren te komen met een kandidaat voorzitter. Het kan niet zo zijn dat er nog meer mensen uit de fractie deel moeten gaan nemen aan  het bestuur. Nu zit er al 1 lid in als Penningmeester, dat is al een belasting van 25% op de kleine fractie.

In de najaar Algemene ledenvergadering  zouden we dan een nieuwe voorzitter of ad interim voorzitter kunnen benoemen.

De vereniging met haar gastvrijheid, uitgangspunten en haar programma was mijn reden om me aan te sluiten en in te zetten. “Gemeentebelangen komt voor U op !” Deze standpunten worden hopelijk tot ver in de toekomst gehandhaafd.

Volgend jaar bestaat Gemeentebelangen 25 jaar en om deze gedragslijn voort te zetten hebben we een sterke bestuurs- en fractievoorzitter nodig.

Met vriendelijke groet,

Haya van Blommestein-Mellema

Bestuur Gemeentebelangen Apeldoorn

 

 

 

 

Hanny Pasman
Bestuursondersteuner
Email:
lees meer

Hanny Pasman 

Bestuursondersteuner

Hanny is al jaren actief in diverse besturen. Bij ons vervulde zij 5 jaar de functie van secretaris. In 2013 heeft ze deze functie neergelegd en is als bestuurder verdergegaan tot 2014 Nu ondersteund ze het bestuur af en toe. We hopen snel een vervanger te vinden voor de functie Secretaris zodat Hanny deze niet A.I. hoeft te blijven vervullen. Graag vertellen wij iets meer over haar.

“Je kunt de richting van de wind niet veranderen, wel de stand van de zeilen.”

Ruim vijftwintig jaar geleden volgde Hanny een opleiding voor vrouwen in het bestuur. Deze cursus werd gratis aangeboden omdat het besef groeide dat vrouwen binnen besturen schaars waren en ondergewaardeerd werden. Maar als ze mee wilden draaien, moesten ze vaardigheden ontwikkelen en ‘ze moesten uit hun schulp kruipen’. Dat diploma, “Beter communiceren/presteren voor vrouwen in besturen” haalde ze in 1993. Tijdens de opleiding werd er gewerkt met videopresentaties en toen ze dat terugzag ,dacht Hanny: “Ik kan het”. "Nu de multimedea haar intrede heeft gedaan is er veel verandert maar vrouwen in het bestuur blijft belangrijk. Ik las in de krant dat er veel over gesproken wordt in de Europese Commissie. Ons bestuur voldoet echt aan de norm van 30%: twee vrouwen en vier mannen, keurig,” zegt Hanny.

Vaak denkt ze terug aan haar moeder, die in de jaren 30 vocht voor het recht van vrouwen en bestuurlijk zeer actief was. Hanny zegt: “Ik heb het idee dat je als vrouw net even iets beter moet zijn dan een man.”

“Wie niet terugkijkt, weet niet hoever hij is gekomen.”

Op sociaal-maatschappelijk vlak is Hanny al lange tijd actief. Zo is zij mede-oprichtster en oud-bestuurslid van Hamakor, de Apeldoornse afdeling van Joods-maatschappelijk werk Nederland. Ze vertelt daarover: “We organiseerden maandelijks koffieochtenden voor getraumatiseerde oorlogsslachtoffers met lezingen en dergelijke. De insteek was dat mensen met dezelfde ervaringen hun verhaal aan elkaar kwijt konden, en zo nodig thuis bezocht werden.” Zij zit onder meer ook in de Bewoners participatiecommissie van de Woonmensen.

De motivatie van Hanny om in een bestuur van deze politieke partij te zitten, is dat zij het ziet als “van groot belang voor het voortbestaan van de vereniging Gemeentebelangen. Zonder goed bestuur kan de fractie niet goed functioneren, zij moeten zich bezig houden met de Apeldoornse bevolking. Wij met de vereniging. Zonder vereniging bestaat er geen fractie dus we dienen deze te waarborgen.“

Eddy Groen
Bestuurs- adviseur
Email:
lees meer

Eddy Groen

oud- (vice)voorzitter heden adviseur van het besuur

Eddy, hoe zou jij je aan ons willen voorstellen? Intevieuw nov. 2012

Ik ben in 1986 geboren in een dorpje aan de Friese kust en heb mijn vroege jeugd doorgebracht in Groningen stad. Daarna verhuisden we naar de wijk De Maten in Apeldoorn, waar ik vervolgens bijna 20 jaar woonde. Hier heb ik de basisschool (De Wijngaard, na een fusie De Ploeg) en de middelbare school (De Heemgaard) doorlopen. In September 2011 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Twente als Cognitief Psycholoog.” In september 2014 ben ik getrouwd met Sophie en heb ik me permanet gevestigd in Duitsland.

Heb je hobby’s?

“Ik heb meer hobby’s dan tijd, zeker nu ik een voltijdbaan heb. Ik uit me erg graag op een creatieve manier; ik ben dol op koken, muziek (luisteren, live meemaken, gitaarspelen, nummers schrijven), film (kijken), fotografie (doen), tuinieren en whisky’s proeven. Ik deed tot een jaar of drie geleden ook aan streetdance.”

Je hebt in november 2012  je functie van voorzitter verruild naar dat van vicevoorzitter?

“Ja, Haya nam al maanden voor me waar. Na een bespreking bij Witteveens zaten we nog even na te praten, en toen kwam aan de orde dat ik ermee zat dat ze zoveel moest waarnemen. Toen hadden Haya en ik het over het “verwisselen van de bordjes”, zoals zij dat noemt. Het klinkt misschien alsof het een hele moeilijke beslissing was, maar we waren er beiden kennelijk aan toe; volgens mij hadden we het samen in vier zinnen besloten. Dat ging zo verrassend soepel!”

Hoe ben je op zo’n jonge leeftijd bij Gemeentebelangen terecht gekomen?

“Ik vind het belangrijk om actief bij te dragen aan de leefbaarheid van mijn omgeving. Daarom heb ik mij, toen ik 18 was, aangemeld bij de toenmalige Wijkraad De Maten (nu Wijkraad Zuidoost), evenals bij de Buurtraad de Velden. Ik heb daarin als vrijwilliger veel kunnen betekenen voor mijn straat, buurt en wijk. Volgens mij was het op de tweede algemene ledenvergadering van de wijkraad dat ik aangesproken werd door Ben Hendrikse. Hij vroeg mij of ik interesse had in politiek. Ik had er nog nooit echt over nagedacht, maar je wilt op die leeftijd toch kijken naar wat je ligt. Dus ik stemde in om eens kennis te komen maken.”

Hoe verliep die kennismaking?

“Ik werd “ontboden” op het fractiekantoor. Aanwezig waren wijlen Theo van Swol en Ben Hendrikse, beide gekleed in een comfortabele fleece trui. Het was een geanimeerd gesprek, waarin Theo veel vertelde over de gedachte achter lokale politieke partijen. To serveerde tussendoor een koekje, die ik herkende van de Aldi. Het klinkt misschien gek, maar dat is wat mij over de streep trok om mij bij Gemeentebelangen aan te sluiten. Want het waren dit soort kleine dingen die aangaven hoe dicht Gemeentebelangen op de samenleving staat en zich er niet boven verheven voelt.”

Toen zei je volmondig “JA” tegen de partij?

“Ik heb eerst heel kritisch het partijprogramma bestudeerd, maar ik was het eigenlijk eens met alles wat ik daarin las. Vervolgens heb ik lang in de fractie meegedacht over de thema’s die speelden. Ik onderzocht nog steeds of de politiek iets voor mij was. Op een gegeven moment had ik voor mijzelf wel duidelijk, dat politiek bedrijven niet voor mij was weggelegd. Ik ben bijvoorbeeld niet sterk in debatteren en kan mij zaken te persoonlijk aantrekken. Toen er een bestuur werd samengesteld, los van de fractie, zag ik de mogelijkheid om me hierop te oriënteren.”

Wat beweegt je, om zo bezig te zijn met een vereniging die politiek bedrijft?

“Gemeentebelangen is zeer begaan met Apeldoorn. Degenen die zich aansluiten bij de partij, willen het beste voor de Apeldoorners. Dat is de visie die ons bindt, en dat is ook waarom ik de partij ben blijven steunen. Daarmee kan ik mijn deel doen in het verbeteren van Apeldoorn. De regerende partijen zijn helaas op financieel gebied aan het koorddansen geweest, zodat er nu meer te verbeteren valt dan toen ik me bij Gemeentebelangen aansloot. Ik kan er in ieder geval goed mee leven dat ik bij een partij zit die bijvoorbeeld om motiverende redenen elk jaar de begroting afwees.”

Leg uit, wat bedoel je hiermee?

“Nou de rode draad waar we bij Gemeentebelangen aan gewend zijn, is: we waarschuwen, worden genegeerd, en krijgen achteraf gelijk. Dat is een eer die Gemeentebelangen liever niet krijgt; zou het niet zoveel beter zijn geweest als er gewoon werd geluisterd? Want wat de meeste mensen niet zien, is hoeveel tijd en zorg de raadsleden en fractievertegenwoordigers steken in het onderzoeken en overwegen van zaken. Hun argumenten zijn erg steekhoudend, maar ik heb van dichtbij meegemaakt hoe achteloos ze van tafel worden geveegd, zonder een zinnig weerwoord.”

Maak nu eens de vertaalslag naar het bestuur. Wat is dan je betrokkenheid?

“Mijn betrokkenheid bij het bestuur komt ook voort uit die visie om een bijdrage te leveren aan het welzijn van Apeldoorn. Als bestuur kunnen we de vereniging zodanig vormgeven dat de fractie zich nog beter kan richten op politiek bedrijven.”

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen een bestuursfunctie bij een politieke partij en dat bij andere verenigingen?

“Een slogan die Gemeentebelangen al jaren gebruikt, is: “De beste campagne duurt 4 jaar!” Om in (raads)periodes van vier jaren te denken, is een hele andere mind-set. Na de verkiezingen kijk je hoe je de komende jaren vooruit gaat, je evalueert hoe je het doet, en je kijkt vooruit hoe je de volgende verkiezingen ingaat. Dit heeft invloed op alles wat je als bestuur doet, maar dat zorgt dan ook weer voor een overzichtelijke structuur. Natuurlijk blijf je verder kijken dan die 4 jaar anders blijf je als vereniging niet slagvaardig.”

Heb je veel te maken met de fractie?

“Zeker. De fractie is in organisatorische zin een “commissie”, maar het is wél de commissie waarvoor de partij in feite bestaat. Zonder fractie ben je een ideologisch clubje met een mening, maar zonder forum waarin je die mening om kunt zetten in constructieve handelingen. Het bestuur werkt nauw samen met de fractie en heeft tevens een faciliterende rol. Enerzijds naar de leden toe, anderzijds om ervoor te zorgen dat de fractie zich soepel kan bewegen.”

Hoe kijk je naar jezelf als bestuurslid?

“Dat is een pittige vraag. Je kunt er veel kanten mee op. Gezien mijn leeftijd is er nog veel wat ik te leren heb, en daar ben ik altijd vrij kritisch op. Ik merk bijvoorbeeld dat een ledenvergadering voorzitten voor mij nog een behoorlijke opgave is, en zoek dan ook altijd naar leerpunten om me daarin beter te bekwamen. Verder vind ik het een voorrecht om in een bestuur te zitten wat zo divers is. Dat is heel prettig werken, omdat iedereen zijn of haar eigen kwaliteiten ter tafel brengt, net als bij de fractie eigenlijk. Onze verschillende persoonlijkheden maakt het juist fijner werken dan dat er meerdere mensen zijn met precies hetzelfde karaktertype.”

Hoe combineerde je jouw vicevoorzitterschap met andere werkzaamheden zoals hobby’s?

“Een bestuursfunctie houdt in dat je wel verantwoordelijkheid draagt en die probeer ik zo goed als mogelijk te combineren met mijn huidige levensindeling. Het betekent wel, dat ik hiervoor ook wat vrije tijd inlever. Maar het geeft ook aan dat we als bestuur echt iets doen dat relevant is; als je als bestuur niets te doen hebt en je daardoor eigenlijk alleen een formele titel hebt, wat houdt het dan nog in?”