Wat doet het bestuur:

Algemene ledenvergadering komt er weer aan, deze zal binnenkort gehouden worden. De leden ontvangen hier inmiddels een uitnodiging met de mogelijkheid om het partijprogramma door te lezen voor ontvangen.

Het bestuur heeft tot doel om de vereniging zo goed mogelijk te ondersteunen en te vertegenwoordigen waar mogelijk is.

Met Ger Aafjes als aftredend Voorzitter, André ter Weeme als Penningmeester en Evelien Hogeweg  als Secretaris a.i  Als vice-voorzitter is Haya van Blommestein vliegende kiep. Er is via de huidige mogelijkheid van internet regelmatig contact.
Hierdoor zijn vergaderingen op een locatie minder vaak nodig.


Door het  besluit van de leden tijdens de Algemeneledenvergadering op 22 mei 2017 is de periode van relatieve rust afgelopen en zijn volop bezig met het voorbereiden van deelname aan de verkiezingen in 2018.

Bij sommige vergaderingen wordt de hulp ingeroepen van oud gedienden.
Hanny Pasman springt nog bij voor het notuleren, want zoals ze zelf zegt. "Het gaat er nergens zo van de hak op de tak aan toe als in de politiek"  

Ook maken we gebruik van onze bestuurs adviseurs:
Oudvoorzitter Eddy Groen vanuit ons buurland Duitsland 
Daarnaast is Orno Mellema  vanuit Kaatsheuvel omdat hij jaren ervaring in de landelijke en lokale politiek heeft opgedaan.

Hoe werkt het bestuur?

Elke politieke partij in Nederland is een vereniging. Het bestuur vertegenwoordigt de leden binnen de partij en zorgt voor de continuïteit van de vereniging, zodat de evt. fractie zich volledig kan richten op de 'politieke' activiteiten dit kan ook zonder raadsleden maar dat vraagt veel inzet van de leden. 

Voor en door leden

Omdat wij namens jouw handelen, zijn we er altijd voor je. Neem contact met ons op,

De laatste ledenvergadering was op 21 december 2017. 

Het bestuur komt regelmatig bijeen, coördineert de ledenwerving, financiën en public relations (waaronder Facebook en zo nodig een nieuwsbrief ) en organiseert minimaal 1x keer per jaar een ledenvergadering.

Het bestuur stelde in overeenstemming met de leden de kandidatenlijst op, speelde een adviserende rol bij het partijprogramma en de verkiezingscampagne, controleert dat de partij volgens de statuten en het partijprogramma functioneert en bemiddelt indien nodig.

Voor een gezonde partij is daarom een goede band tussen de leden , waaronder ook de gehele fractie valt dat zijn tenslotte ook leden,  en het bestuur heel belangrijk. Daar zijn wij ons na het royement dat de leden in 2015 over 2 raadsleden heeft uitgesproken nog zwaarder bewust van.

Het bestuur heeft hier geen stem in gehad!.