Stevig de schouders er onder, is en blijft het moto van onze partij.

"We zijn onze raadszetels verloren maar hebben onze eigenwaarde terug" zo zei een van de leden tegen ons. Dat is mooi verwoord en dat geeft ons de kracht om verder te gaan.

We blijven kijken naar het heden met een vooruit blik naar de toekomst. Zo is Gemeentebelangen ooit ook ontstaan! Tijdens de ALV in 2017 is er een stemming geweest over de toekomst en deze staat nog steeds in de ban van "We gaan ervoor"

Ieder  voorjaar  treffen de leden elkaar voor de Algemene Ledenvergadering.

In 2017 werd besloten om de Heer Burghout (postum) samen met zijn vrouw te benoemen tot eren lid van Gemeentebelangen. Zonder dat het opviel hield hij de fractie op het juiste spoor. Na zijn overlijden hebben we dit zeer zwaar ondervonden met alle gevolgen van dien aldus de leden. Mevr Burghout heeft een bosbloemen en een oorkonde met natuurlijk het ons zo wel bekende zonnetje in ontvangst genomen."Deze krijgt een mooi plaatsje" aldus mevr Burghout.

Met vriendelijke groeten namens het hele bestuur,

Ger Aafjes

Voorzitter  Gemeentebelangen

Documenten & Nieuwsbrieven

Natuurlijk zijn er tussen 2015 en diverse vergaderingen gewees .Maar u ziet de stukken  en het verslag hiervan  niet terug als verslag omdat het besloten vergaderingen waren. Dit terwijl we normaliter zo open zijn....het was even nodig.

Zo ook bij het vasstellen van de kieslijst. Dat is een leden aangelegenheid, zonder introduce op 21-12-17.

Ledenvergaderingen

Helaas kunnen we de agenda voor de vergadering van 21-12-17 hier niet plaatsen omdat dit een vergadering is waarbij de kieslijst wordt vastgesteld. Sterkernog, onze nieuwsbrief staat vol met de kandidaten en die mogen we pas 22-12-17 hier plaatsen.

De Leden hebben het laatste woord!

Op 22 mei 2017  en op 11 oktober 2017 waren er  Algemene ledenvergaderingen. De leden krijgen altijd ruim van tevoren ( indien mogelijk) een  uitnodiging toegezonden.

30-06-2016 Algemene ledenvergadering. ( stukken zijn naar de leden verzonden)

agenda Algemene Ledenvergadering 1-7-2015

concept verslag Algemene Ledenvergadering 15-4-2015

Na de breuk met de fractie zijn er in 2015 en 2016 nog besloten vergaderingen geweest

Alv gepland op 22 mei 2017

Verkiezingen 2014

Kieslijst 2014–2018

Partijprogramma 2014–2018

 

Edities Gemeentebelangrijk

De Gemeentebelangrijk is onze halfjaarlijkse nieuwsbrief.

Voorjaar 2015

Najaar 2014

Voorjaar 2014

Najaar 2013

Voorjaar 2013 (+ jaarverslag 2012)

Najaar 2012

Voorjaar 2012

 

Jaarverslagen fractie staan vanaf 2013 in de nieuwsbrief

Jaarverslag 2012 (zie pagina 6 t/m 8)

Jaarverslag 2011

 

Nieuwsflitsen

2014: nieuwsflits 1

2013: nieuwsflits 1nieuwsflits 2, nieuwsflits 3

De statuten zijn op te vragen bij het bestuur of bij de Kamer van Koophandel 40408856