Welkom bij Gemeentebelangen

Beste inwoners van deze gemeente. Bedankt dat jullie zoveel vertrouwen in ons hebben en ons regelmatig mailtjes sturen met zaken die u raken en waar u hulp zoekt. In veel van deze gevallen komt er iemand van ons langs om zich verder te verdiepen in u ergernis of problemen. 
We zijn, juist doordat we niet tot het college behoren maar tot de oppositie, vrijer in de zaken die wij kunnen verdedigen en/of aandragen. We werken graag samen met de andere oppositie partijen zodat het draagvlak groter is. Dat is onontbeerlijk zeker nu de rechterflank zwaar vertegenwoordigd is in het college.

Wellicht is dit het moment om ons te komen versterken en lid te worden van onze partij. We zoeken naast versterking in het bestuur een bedreven en gedreven computer/media medewerker. Ben jij dat, meld je alsjeblieft aan.
www.gemeentebelangenapeldoorn.nl/contact


Blijf gerust al uw vragen en verbeterpunten naar ons toe sturen!

Graag tot ziens op onze ledenvergadering eind 2018 hopelijk dat deze tevens bijeenkomst de mogelijkheid biedt om een congres te houden. Dit is mogelijk als de fractie daar ook tijd voor vrij kan maken. Daar hangt het nog van af. De verdediging van de Apeldoorners is natuurlijk onze eerste prioritijd !
Houd de evenementenkalender op facebook in de gaten en op deze pagina.
Op beide media zal het worden vermeld. De leden ontvangen een uitnodiging.

Volgens het college gaat het uitstekend met de verkoop van gronden. Zelfs zo goed dat we daar flink aan verdienen. Dat is weer eens een ander verhaal na alle ellende. We moeten dus niet meer praten over de tekorten van het grondbedrijf maar B&W complimenteren met het behaalde succes. 

De vraag moet nu zijn op welke wijze we de gedwongen bezuinigingen weer gaan terugdraaien en we kunnen ook komen met eigen wensen die we NU graag uitgevoerd willen zien.....wat dacht je van de betaalbare woningen, de zorg en hoe zit het nu echt met de afname van de bijstandsuitkeringen? 

Heeft u de afgelopen jaren met gekromde tenen gekeken naar het politieke gedrag van diverse politieke partijen in Apeldoorn? 
Dan hebt u vast zin om hier een rol in te gaan spelen om het anders te doen, er zijn altijd mensen nodig om ons te versterken. Er zijn altijd plekken binnen onze mooie partij. Bedenk wel, we zijn een ledenpartij en grote beslissingen worden voorgelegd aan onze leden. Ook als we onze koers bij moeten stellen leggen wij dit eerst voor. Dat is een plicht van de democratie. 

U heeft Apeldoorn als woonplaats natuurlijk met zorg uitgekozen of u bent een geboren Apeldoorner. De verscheidenheid in Apeldoorn is groot. Maar hoe tevreden bent u met de zorg van de gemeente voor haar inwoners, voor het onderhoud van de openbare ruimte, de zorg en de toename van activiteiten op onze kwetsbare Veluwe?    
Vindt u net als wij dat er nog heel wat kan gebeuren? U kunt ons daar bij helpen!

Als inwoner van Apeldoorn, of omliggende dorpen, wil je waarschijnlijk toch wel invloed hebben op wat er in jouw stad of dorp gebeurt.  Blijf daarom in contact met je wijkraad of buurtraad.  Deze houden gelukkig goed contact met ons.

Om een kijkje in de keuken te krijgen wat wij nu werkelijk bespreken houden we 2x per maand een vergrote fractie vergadering. Hier worden diverse zaken besproken die actueel zijn en u kunt daar bij zijn. Het is wel noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeld. Onze ruimte is natuurlijk gelimiteerd.
Aanmelden kan via onze contact pagina.

Eén van de belangrijkste punten van Gemeentebelangen is dat we graag naar je luisteren en kijken of we wat kunnen betekenen voor je. 

Gemeentebelangen is in1991 opgericht en in dat opzicht, dé lokale politieke partij in Apeldoorn. 
Word lid en steun ons.  ( dit kan via onze pagina contact)
 
Wij zijn 'gewone' inwoners u diverse lagen van de bevolking die zich samen sterk maken voor onze eigen gezamenlijke leefomgeving.  Niet alleen voor Apeldoorn, het grootste dorp, maar ook voor het woongenot in de dorpen en het buitengebied. Gewoon, omdat we Apeldoorn een mooie gemeente vinden om te wonen en te werken en dat willen we graag zo houden en doorgeven aan onze toekomstige generaties.

Een betere leefomgeving begint bij een goede, gezonde en eerlijke lokale politieke partij! Wij zetten de inwoners weer op één!

 

  •  Gemeentebelangen zet de bewoners van gem Apeldoorn weer op 1!

    Dé onafhankelijke lokale politieke partij in de gemeente Apeldoorn die zich al vanaf 1991 jaar inzet voor de belangen van de Apeldoorner.  De partij die de afgelopen jaren , met een kleine pauze, stevig en vasthoudend heeft geageerd tegen de maatregelen die de inwoner van de gemeente Apeldoorn zo vaak en hard geraakt hebben. 

Wij vinden dat het tijd wordt dat er concrete stappen genomen worden.Apeldoorn moet weer een vitale gemeente worden met een gezonde financiële positie

* Rechtszekerheid van de burgers en het handhaven van art 1 van de grondwet (Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

*Een financieel gezonde gemeente met een dienstbaar gemeentebestuur, zonder achterkamers;

*Een integere gemeenteraad die écht naar u luistert, met echte inspraak voor iedereen en dus geen ‘wassen neus’-inspraak rondes die slechts voor enkele insiders zijn bedoeld;

*Een veilige gemeente waar jong en oud zich kunnen ontspannen met sport en spel én zich vrijelijk kunnen bewegen, uiteraard binnen de grenzen van de wet;

*Een groene, cultureel bloeiende en gezonde gemeente, dus met zorg voor natuur en milieu maar ook zonder inbreuk en/of hinder van derden, met al het prachtigs dat Apeldoorn te bieden heeft;

*Een trotse gemeente die de menselijke sociale maat, goede zorg, gezond verstand en zorgvuldigheid tot uitgangspunt van haar beleid maakt!
Word lid en steun ons.

 Een uitgebreid overzicht van onze standpunten staan in ons Partijprogramma