Namens GemeenteBelangen een zeer gelukkig en gezond 2019 

Beste medestanders van GemeenteBelangen,

Het politieke jaar 2018 is voorbij. En wat een jaar was het!

Voorjaar 2018 herpakten we onze plek in de raad. De politieke lijn om de zelfbeschikking van onze inwoners en transparantie van bestuur op één te zetten wierp haar vruchten af. Tot de zomer werkten we ons in en vanaf de herfst tot nu toe hebben we gewerkt aan een politiek team dat uitstekend op elkaar is ingespeeld en dat wordt gesteund door een gestaag groeiende groep GB-ers. Een hechte groep betrokken mensen.

Deze cyclus brengt ons thans na het kerstfeest bij het nieuwejaar. Nadat eerst de dagen korter werden vieren we nu het keerpunt, de winterwende, waarop de dagen langzaamaan weer langer worden en we weer naar het licht toe gaan. Dit keerpunt spreekt aan. Het beschrijft niet enkel wat er gebeurt maar ‘herbergt’ tevens een inhoudelijke opdracht over hoe we zaken in het nieuwe jaar moeten aanpakken, waarbij het licht dus ook een duidelijk richtinggevend principe is.

Maar hoe luidt dan die opdracht? Om dat helder te krijgen, vergt enige zelfreflectie.

De bestaansreden van GemeenteBelangen en wat haar drijft sinds haar oprichting 27 jaar geleden, is nog steeds het behartigen van het algemene belang van de gemeenschap van inwoners van de gemeente Apeldoorn. Dit belang is wat ons met elkaar verbindt. Daarin onderscheidt GemeenteBelangen zich duidelijk van gevestigde politieke partijen die de belangen die ze behartigen inkleuren door ideologie of religie. En die gevestigde partijen snappen dan ook niet hoe die bewonersbelangen voor verbinding kunnen zorgen. Want die zijn toch nooit allemaal in te willigen? Neen, inderdaad niet. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Onze betrokken bewoners zijn immers volwassen en zelfstandig denkende mensen die echt wel begrijpen ze niet allemaal steeds hun gelijk kunnen halen. Daar gaat het dus ook helemaal niet om. Het gaat erom te luisteren naar elkaar om telkens weer samen na te gaan waar het gezamenlijke belang te vinden is. En dit vóórdat de besluitvorming plaatsvindt!

Ondertussen zien we steeds weer voorbeelden van een overheid die niet in staat is om te luisteren naar de mensen, maar wel de mond vol heeft van burgerparticipatie. Of het nu gaat om Lelystad of de Woningcrisis, de Zorg of de Energietransitie, steeds weer blijkt dat men om welke reden dan ook aan de bewoners van dit land zaken wil opleggen zonder te luisteren. Zelfs ‘burgerparticipatie’. En we zien dat dit tot veel weerstand en frustratie bij de bewoners leidt, die steeds vaker afhaken bij de ‘akkoorden’ die de politiek haar voorschotelt.

GemeenteBelangen heeft hierin dus een belangrijke taak en opdracht te vervullen. Het bieden van tegenwicht aan de af en toe tenen-krullende eenzijdige top-down benadering van een niet-luisterende overheid. En die taak zullen we in 2019 verder gaan invullen door heel concreet gesprekken aan te gaan met betrokken bewonersgroepen. Daarnaast zullen we ons actief gaan inzetten voor het leggen van verbindingen met onze collega verenigingen in andere gemeenten om samen op te trekken richting de provinciale staten verkiezingen van 20 maart 2019. Om daarin het verschil te maken en op te komen voor àlle verbonden bewonersbelangen, dus niet enkel die van een uitverkoren of bevoorrechte groep. Zie daar dus onze opdracht, het zoeken naar universele verbinding. Exact wat gevierd wordt met kerstmis.

Wij wensen jullie een gelukkig nieuwjaar!
Antoon Huigens. ( fractievoorzitter)

Gemeentebelangen, in 1991 opgericht, dé enige onafhankelijke politieke partij in Apeldoorn.  

Beste inwoners van deze gemeente. Bedankt dat jullie zoveel vertrouwen in ons hebben. Volgend jaar zijn de provinciale verkiezingen. De Lokale Politieke Partijen (LPG) doen daar ook aan mee. Nu zitten ze met 1 zetel in de  eerste kamer maar het zou mooi zijn als  Provincie Gelderland ook een zetel zou kunnen krijgen in het provinciehuis. Antoon Huigens is namens ons allen wezen inspreken, hij geeft aan dat de inwoners eerder bij besluitvorming betrokken moeten worden.
De weg naar onze fractie weten jullie gelukkig goed te vinden en de mailtjes met zaken die u raken en waar u hulp zoekt komen geregeld binnen. In veel van deze gevallen komt er iemand van ons langs om zich verder te verdiepen in u ergernis of problemen.  Het kan ook zijn dat we via de telefoon of mail jullie al wat meer op weg kunnen helpen.
We zijn, juist doordat we niet tot het college behoren maar tot de oppositie, vrijer in de zaken die wij kunnen verdedigen en/of aandragen. We werken graag samen met de andere oppositie partijen zodat het draagvlak groter is. Dat is onontbeerlijk zeker nu de rechterflank zwaar vertegenwoordigd is in het college.

 

De vraag is nu op welke wijze we afgedwongen bezuinigingen weer deels kunnen terugdraaien of matigen en we komen natuurlijk ook met eigen wensen die we NU graag uitgevoerd willen zien.....wat dacht je van de betaalbare woningen, de zorg en hoe zit het nu echt met de afname van de bijstandsuitkeringen? Helaas bood de Meer jaren plan begroting (MPB) weinig ruimte.  Daarom moeten we anders te werk gaan zoals;

VUURWERK; Er is een Motie om vuurwerk vrije plaatsen aan te wijzen, deze ging met 19 voor en 20 tegen helaas net niet door. Gezamenlijk met 6 andere partijen broeden we op een initiatief om toch deels tegemoet te kunnen komen aan de wensen van veel inwoners. Er wordt hinder ondervonden bij  kinderboerderijen,  verpleegtehuizen en honden uitlaatplaatsen e.d. we komen hier nog op terug.

U heeft de gemeente Apeldoorn als woonplaats natuurlijk met zorg uitgekozen of u bent een geboren Apeldoorner. De verscheidenheid binnen onze gemeente is groot. Maar hoe tevreden bent u met de zorg van de gemeente voor haar inwoners, voor het onderhoud van de openbare ruimte, de zorg en de toename van activiteiten op onze kwetsbare Veluwe?  Het belangrijkste punt van Gemeentebelangen is dat we graag naar je luisteren en kijken of we wat kunnen betekenen.   
Vind jij net als wij dat er nog heel wat kan gebeuren? U kunt ons daar bij helpen!

Om een kijkje in de keuken te krijgen wat wij nu werkelijk bespreken houden we 2x per maand een vergrote fractie vergadering. Hier worden diverse zaken besproken die actueel zijn en u kunt daar bij zijn. Het is wel noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeld. Onze ruimte is natuurlijk gelimiteerd. Aanmelden kan via onze contact pagina.
Als inwoner van Apeldoorn, of omliggende dorpen, wil je waarschijnlijk toch wel invloed hebben op wat er in jouw stad of dorp gebeurt.  Blijf daarom in contact met je wijkraad of buurtraad.  Deze houden gelukkig goed contact met ons. 
Wij zijn 'gewone' inwoners u diverse lagen van de bevolking die zich samen sterk maken voor onze eigen gezamenlijke leefomgeving.  Niet alleen voor Apeldoorn, het grootste dorp, maar ook voor het woongenot in de dorpen en het buitengebied. Gewoon, omdat we Apeldoorn een mooie gemeente vinden om te wonen en te werken en dat willen we graag zo houden en doorgeven aan onze toekomstige generaties.

Een betere leefomgeving begint bij een goede, gezonde en eerlijke lokale politieke partij!
Wij zetten de inwoners weer op één!

Wellicht is dit het moment om ons te komen versterken en lid te worden van onze partij. We zoeken naast versterking in het bestuur een bedreven en gedreven computer/media medewerker. Ben jij dat, meld je alsjeblieft aan.

www.gemeentebelangenapeldoorn.nl/contact

WIJ zijn een ledenpartij en grote beslissingen worden voorgelegd aan onze leden. Ook als we onze koers bij moeten stellen leggen wij dit eerst voor. Dat is een plicht van de democratie.Blijf gerust al uw vragen en verbeterpunten naar ons toe sturen!

Onze wens is om in het komende jaar weer een congres te kunnen houden. Dit is mogelijk als de fractie daar ook tijd voor vrij kan maken. De verdediging van de inwoners van de gemeente Apeldoorners blijft natuurlijk onze eerste priortijd !
Houd de evenementenkalender op facebook in de gaten en op deze pagina.
Op beide media zal het worden vermeld. De leden ontvangen een uitnodiging.

  •  Gemeentebelangen zet de bewoners van gem Apeldoorn weer op 1!
    Dé enige onafhankelijke politieke partij in de gemeente Apeldoorn die zich al vanaf 1991 jaar inzet voor de belangen van de Apeldoorner. 
    De partij die de afgelopen jaren stevig en vasthoudend heeft geageerd tegen de maatregelen die de inwoners van de gemeente  zo vaak en hard geraakt hebben. Wij vinden dat het tijd wordt dat er concrete stappen genomen worden.Apeldoorn moet weer een vitale gemeente worden met een gezonde financiële positie

* Rechtszekerheid van de burgers en het handhaven van art 1 van de grondwet (Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan ).

*Een financieel gezonde gemeente met een dienstbaar gemeentebestuur, zonder achterkamers;

*Een integere gemeenteraad die écht naar u luistert, met echte inspraak voor iedereen en dus geen ‘wassen neus’-inspraak rondes die slechts voor enkele insiders zijn bedoeld;

*Een veilige gemeente waar jong en oud zich kunnen ontspannen met sport en spel én zich vrijelijk kunnen bewegen, uiteraard binnen de grenzen van de wet;

*Een groene, cultureel bloeiende en gezonde gemeente, dus met zorg voor natuur, dieren rechten en milieu maar ook zonder inbreuk en/of hinder van derden, met al het prachtigs dat gem Apeldoorn met haar dorpen  te bieden heeft;

*Een trotse gemeente die de menselijke sociale maat, goede zorg, gezond verstand en zorgvuldigheid tot uitgangspunt van haar beleid maakt!
Een uitgebreid overzicht van onze standpunten staan in ons Partijprogramma