Welkom bij Gemeentebelangen

Beste inwoners van deze gemeente. Bedankt dat jullie zoveel vertrouwen in ons hebben en op ons hebben gestemd. We hebben weer een zetel  en dat betekent dat we er dubbel zo hard tegen aan moeten samen met u.
Zeker nu de rechterflank zwaar vertegenwoordigd is.

Wellicht is dit het moment om ons te komen versterken en lid te worden van onze partij. 
www.gemeentebelangenapeldoorn.nl/contact

Graag tot ziens op onze ledenvergadering in het najaar dat mogelijk de vorm van een congres zal krijgen..
Houd de evenementenkalender facebook in de gaten daar zal het opstaan.

Blijf gerust al uw vragen en verbeterpunten naar ons toe sturen!

Volgens het vorige college gaat het uitstekend met de verkoop van gronden. Zelfs zo goed dat we daar flink aan verdienen. Dat is weer eens een ander verhaal na alle ellende. We moeten dus niet meer praten over de tekorten van het grondbedrijf maar B&W complimenteren met het behaalde succes. 
De vraag moet nu zijn op welke wijze we de gedwongen bezuinigingen weer gaan terugdraaien en we kunnen ook komen met eigen wensen die we NU gaar uitgevoerd willen zien.....wat dacht je van de daklozen opvang en hoe zit het nu echt met de toename van de bijstandsuitkeringen? 

Heeft u de afgelopen 4 jaar met gekromde tenen gekeken naar het politieke gedrag van diverse politieke partijen? 
Dan heb vast zin om hier een rol in te gaan spelen om het anders te doen, er zijn altijd mensen nodig om ons te versterken. Er zijn altijd plekken binnen onze mooie partij. Bedenk wel, we zijn een ledenpartij en grote beslissingen worden voorgelegd aan onze leden.

U heeft Apeldoorn als woonplaats natuurlijk met zorg uitgekozen. Want de verscheidenheid in Apeldoorn is groot en het aanbod ruim. Maar hoe tevreden bent u met de zorg van de gemeente voor haar inwoners,  voor het onderhoud van de openbare ruimte, voor de toename van activiteiten op de Veluwe?    
Vindt u net als wij dat er nog heel wat kan gebeuren? U kunt ons daar bij helpen!

Als inwoner van Apeldoorn, of omliggende dorpen, wil je waarschijnlijk toch wel invloed hebben op wat er in jouw stad of dorp gebeurt.  Blijf daarom in contact met je wijkraad of buurtraad.  Deze houden gelukkig goed contact met ons.

Eén van de belangrijkste punten van Gemeentebelangen is dat we graag naar je luisteren en kijken of we wat kunnen betekenen voor je. 

Gemeentebelangen is in1991 opgericht en in dat opzicht, dé lokale politieke partij in Apeldoorn. 
Word lid en steun ons. 

Wij zijn 'gewone' inwoners die zich samen sterk maken voor onze eigen gezamenlijke leefomgeving.  Niet alleen voor Apeldoorn, het grootste dorp, maar ook voor het woongenot in de dorpen en het buitengebied. Gewoon, omdat we Apeldoorn een mooie gemeente vinden om te wonen en te werken en dat willen we graag zo houden en doorgeven aan onze toekomstige generaties.

Een betere leefomgeving begint bij een goede, gezonde en eerlijke lokale politieke partij! Wij zetten de inwoners weer op één!

 

  •  Gemeentebelangen zet de bewoners van gem Apeldoorn weer op 1!

    Dé onafhankelijke lokale politieke partij in de gemeente Apeldoorn die zich al vanaf 1991 jaar inzet voor de belangen van de Apeldoorner.  De partij die de afgelopen jaren , met een kleine pauze, stevig en vasthoudend heeft geageerd tegen de maatregelen die de inwoner van de gemeente Apeldoorn zo vaak en hard geraakt hebben. 

Wij vinden dat het tijd wordt dat er concrete stappen genomen worden.Apeldoorn moet weer een vitale gemeente worden met een gezonde financiële positie

* Rechtszekerheid van de burgers en het handhaven van art 1 van de grondwet (Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

*Een financieel gezonde gemeente met een dienstbaar gemeentebestuur, zonder achterkamers;

*Een integere gemeenteraad die écht naar u luistert, met echte inspraak voor iedereen en dus geen ‘wassen neus’-inspraak rondes die slechts voor enkele insiders zijn bedoeld;

*Een veilige gemeente waar jong en oud zich kunnen ontspannen met sport en spel én zich vrijelijk kunnen bewegen, uiteraard binnen de grenzen van de wet;

*Een groene, cultureel bloeiende en gezonde gemeente, dus met zorg voor natuur en milieu maar ook zonder inbreuk en/of hinder van derden, met al het prachtigs dat Apeldoorn te bieden heeft;

*Een trotse gemeente die de menselijke sociale maat, goede zorg, gezond verstand en zorgvuldigheid tot uitgangspunt van haar beleid maakt!
Word lid en steun ons.

 Een uitgebreid overzicht van onze standpunten staan in ons Partijprogramma