Welkom bij Gemeentebelangen

Gemeentebelangen, in 1991 opgericht, dé enige onafhankelijke politieke partij in Apeldoorn.  

Op 27 november 2018  houden wij een onze 2de  openbare Ledenvergadering *, wilt u daarbij aanwezig zijn dat kan via de contact pagina of bel met 06-55783775.
* Voor de pers nemen we op een ander moment de tijd om ze te woord te staan.

Beste inwoners van deze gemeente. Bedankt dat jullie zoveel vertrouwen in ons hebben. Volgend jaar zijn de provinciale verkiezingen. De Lokale Politieke Partijen (LPG) doon daar ook aan mee. Nu zitten ze met 1 zetel in de  eerste kamer maar het zou mooi zijn als  Provincie Gelderland ook een zetel zou kunnen krijgen in het provinciehuis. Antoon Huigens is namens ons allen wezen inspreken, hij geeft aan dat de inwoners eerder bij besluitvorming betrokken moeten worden.
De weg naar onze fractie weten jullie gelukkig goed te vinden en de mailtjes met zaken die u raken en waar u hulp zoekt komen geregeld binnen. In veel van deze gevallen komt er iemand van ons langs om zich verder te verdiepen in u ergernis of problemen.  Het kan ook zijn dat we via de telefoon of mail jullie al wat meer op weg kunnen helpen.
We zijn, juist doordat we niet tot het college behoren maar tot de oppositie, vrijer in de zaken die wij kunnen verdedigen en/of aandragen. We werken graag samen met de andere oppositie partijen zodat het draagvlak groter is. Dat is onontbeerlijk zeker nu de rechterflank zwaar vertegenwoordigd is in het college.

 

De vraag is nu op welke wijze we afgedwongen bezuinigingen weer deels kunnen terugdraaien of matigen en we komen natuurlijk ook met eigen wensen die we NU graag uitgevoerd willen zien.....wat dacht je van de betaalbare woningen, de zorg en hoe zit het nu echt met de afname van de bijstandsuitkeringen? Helaas bood de Meer jaren plan begroting (MPB) weinig ruimte.  Daarom moeten we anders te werk gaan zoals;

VUURWERK; Er is een Motie om vuurwerk vrije plaatsen aan te wijzen, deze ging met 19 voor en 20 tegen helaas net niet door. Gezamenlijk met 6 andere partijen broeden we op een initiatief om toch deels tegemoet te kunnen komen aan de wensen van veel inwoners. Er wordt hinder ondervonden bij  kinderboerderijen,  verpleegtehuizen en honden uitlaatplaatsen e.d. we komen hier nog op terug.

U heeft de gemeente Apeldoorn als woonplaats natuurlijk met zorg uitgekozen of u bent een geboren Apeldoorner. De verscheidenheid binnen onze gemeente is groot. Maar hoe tevreden bent u met de zorg van de gemeente voor haar inwoners, voor het onderhoud van de openbare ruimte, de zorg en de toename van activiteiten op onze kwetsbare Veluwe?  Het belangrijkste punt van Gemeentebelangen is dat we graag naar je luisteren en kijken of we wat kunnen betekenen.   
Vind jij net als wij dat er nog heel wat kan gebeuren? U kunt ons daar bij helpen!

Om een kijkje in de keuken te krijgen wat wij nu werkelijk bespreken houden we 2x per maand een vergrote fractie vergadering. Hier worden diverse zaken besproken die actueel zijn en u kunt daar bij zijn. Het is wel noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeld. Onze ruimte is natuurlijk gelimiteerd. Aanmelden kan via onze contact pagina.
Als inwoner van Apeldoorn, of omliggende dorpen, wil je waarschijnlijk toch wel invloed hebben op wat er in jouw stad of dorp gebeurt.  Blijf daarom in contact met je wijkraad of buurtraad.  Deze houden gelukkig goed contact met ons. 
Wij zijn 'gewone' inwoners u diverse lagen van de bevolking die zich samen sterk maken voor onze eigen gezamenlijke leefomgeving.  Niet alleen voor Apeldoorn, het grootste dorp, maar ook voor het woongenot in de dorpen en het buitengebied. Gewoon, omdat we Apeldoorn een mooie gemeente vinden om te wonen en te werken en dat willen we graag zo houden en doorgeven aan onze toekomstige generaties.

Een betere leefomgeving begint bij een goede, gezonde en eerlijke lokale politieke partij!
Wij zetten de inwoners weer op één!

Wellicht is dit het moment om ons te komen versterken en lid te worden van onze partij. We zoeken naast versterking in het bestuur een bedreven en gedreven computer/media medewerker. Ben jij dat, meld je alsjeblieft aan.

www.gemeentebelangenapeldoorn.nl/contact

WIJ zijn een ledenpartij en grote beslissingen worden voorgelegd aan onze leden. Ook als we onze koers bij moeten stellen leggen wij dit eerst voor. Dat is een plicht van de democratie.Blijf gerust al uw vragen en verbeterpunten naar ons toe sturen!

Onze wens is om in het komende jaar weer een congres te kunnen houden. Dit is mogelijk als de fractie daar ook tijd voor vrij kan maken. De verdediging van de inwoners van de gemeente Apeldoorners blijft natuurlijk onze eerste priortijd !
Houd de evenementenkalender op facebook in de gaten en op deze pagina.
Op beide media zal het worden vermeld. De leden ontvangen een uitnodiging.

  •  Gemeentebelangen zet de bewoners van gem Apeldoorn weer op 1!
    Dé enige onafhankelijke politieke partij in de gemeente Apeldoorn die zich al vanaf 1991 jaar inzet voor de belangen van de Apeldoorner. 
    De partij die de afgelopen jaren stevig en vasthoudend heeft geageerd tegen de maatregelen die de inwoners van de gemeente  zo vaak en hard geraakt hebben. Wij vinden dat het tijd wordt dat er concrete stappen genomen worden.Apeldoorn moet weer een vitale gemeente worden met een gezonde financiële positie

* Rechtszekerheid van de burgers en het handhaven van art 1 van de grondwet (Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan ).

*Een financieel gezonde gemeente met een dienstbaar gemeentebestuur, zonder achterkamers;

*Een integere gemeenteraad die écht naar u luistert, met echte inspraak voor iedereen en dus geen ‘wassen neus’-inspraak rondes die slechts voor enkele insiders zijn bedoeld;

*Een veilige gemeente waar jong en oud zich kunnen ontspannen met sport en spel én zich vrijelijk kunnen bewegen, uiteraard binnen de grenzen van de wet;

*Een groene, cultureel bloeiende en gezonde gemeente, dus met zorg voor natuur, dieren rechten en milieu maar ook zonder inbreuk en/of hinder van derden, met al het prachtigs dat gem Apeldoorn met haar dorpen  te bieden heeft;

*Een trotse gemeente die de menselijke sociale maat, goede zorg, gezond verstand en zorgvuldigheid tot uitgangspunt van haar beleid maakt!
Een uitgebreid overzicht van onze standpunten staan in ons Partijprogramma