Welkom op de site van Gemeentebelangen

Misschien heb je een landelijke politieke voorkeur en misschien ben je politiek niet zo geïnteresseerd. Wellicht heeft u ook met gekromde tenen gekeken naar het politieke gedrag van diverse politieke partijen. 

Daarom bieden wij hierbij onze excusses aan dat wij in het afgelopen jaar onze doelstellingen niet hebben kunnen waarmaken. Een politieke partij die geen zitting meer heeft in de raad door dat de onderlinge verhoudingen scheef zijn getrokken is een gruwel. Natuurlijk zijn de personen waarop u uw stem heeft uitgebracht nog actief in de raad. Alleen u bracht natuurlijk uw stem uit op partijprogramma en koos daarom voor Gemeentebelangen.......helaas blijkt het voor ons onmogelijk om deze voor u o zo belangrijke thema's in de raad te verwoorden.

Waar wij op vertrouwen is dat, gezien devele  overlappingen die je ziet in de politiek, er toch partijen zijn die voor delen van ons partijprogramma opkomen. Zoals de natuur, daar zie je de o.a.de partij van de dieren en groenlinks zich hard maken.

Als inwoner van Apeldoorn, of omliggende dorpen, wil je waarschijnlijk toch wel invloed hebben op wat er in jouw stad of dorp gebeurt. Daarom is het belangrijk om nu al te kijken wat er wordt berijkt door de lokale partijen. Want het duurt geen jaar meer voor dat u opnieuw in het stemhokje staat voor de lokale verkiezingen.
 
Niet wat vanuit Den Haag gezien goed voor je is maar wat jij, en wij samen, als Apeldoorners denken dat goed voor ons is.
En één van de belangrijkste punten van Gemeentebelangen is dat we graag naar je luisteren en kijken of we wat kunnen betekenen voor je. Dit doen we nu ook maar dan buiten de raadszaal. 
 
Er is zoveel te doen en wij doen , op veel kleinere schaal nog steeds mee.
 
 

Gemeentebelangen is dé lokale politieke partij in Apeldoorn, al 26 jaar lang. 

Wij zijn 'gewone' inwoners die zich samen sterk maken voor onze eigen gezamenlijke leefomgeving.  Niet alleen voor het stedelijk gebied, maar ook voor het woongenot in de dorpen en het buitengebied. Gewoon, omdat we Apeldoorn een mooie gemeente vinden om te wonen en te werken en dat willen we graag zo houden.

  •  Gemeentebelangen komt voor de bewoners op!

Dé onafhankelijke lokale politieke partij in de gemeente Apeldoorn die zich al 25 jaar inzet voor de belangen van de Apeldoorner.  De partij die de afgelopen jaren , tot 2015, stevig en vasthoudend heeft geageerd tegen de maatregelen die de inwoner van de gemeente Apeldoorn zo vaak en hard geraakt hebben. 

Wij vinden dat het tijd wordt dat er concrete stappen genomen worden.Apeldoorn moet weer een vitale gemeente worden met een gezonde financiële positie:

Een uitgebreid overzicht van onze standpunten staan in ons Partijprogramma.